Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin.
Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

(CN 20 TN - Mt 15, 28)

 
 

 

Xin Chúa Chữa Lành
 
 


       
       
  Xin rê chuột trên các đề mục     
  duới đây để xem thêm nhiều bài     
           
 • Thông Tin Quan Trọng
 • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ & Giáo Hội Việt Nam
 • Sinh Hoạt Giáo Phận
 • Suy Niệm & Cầu Nguyện
 • Phụng Vụ & Nghi Thức
 • Sống Đạo Giữa Đời
 • Tài Liệu Nghiên Cứu
 • Trang Chủ Đề
 • Video & Audio
 • Giờ Lễ Các Giáo Xứ
 • Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
THÔNG BÁO
CÁO PHÓ
& HIỆP THÔNG
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolo Lã Khoa, Thân Phụ Nữ Tu Maria Lã Thị Thu Trang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Xuân, Thân Mẫu Cha Nguyễn Văn Quý Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Vui , Thân Mẫu Lm. Anto6n Nguyễn Văn Tuyến Và Nt Maria Madalena Nguyễn Thị Luyến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • GIỚI THIỆU & TÌM HIỂU
  Sách: Đức Giêsu - Ý Nghĩa Cuộc Đời
  Tác giả (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.) --- Tải xuống

  ^ Tin GH Hoan Vu & VN

  ^ Sinh Hoat GP
  ^ Suy Niem Va Cau Nguyen Top of page
  SUY NIỆM LỜI CHÚA
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Năm A
  Gồm các bài suy niệm trọn năm, của nhiều tác giả
 • Đức Tin Của Một Người Mẹ - (CN 20 TN - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Đức Tin Cần Được Tôi Luyện Qua Thử Thách - (CN 20 TN - Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Đức Tin Vững Mạnh - (CN 20 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Thiên Chúa Hiện Diện Qua Đức Ki-tô - (CN 19 TN - Lm. Đa-minh Trần đình Nhi)
 • Tín Thác Vào Quyền Năng Thiên Chúa - (CN 19 TN - Lm. Đa-minh Đan Vinh)
 • Đi Trên Mặt Biển - (CN 19 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Đức Giêsu Đi Trên Mặt Biển Hồ - (CN 19 TN - Fx Vũ Phan Long, ofm)
 • An Tâm Vì Luôn Có Chúa - (CN 19 TN - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Hãy Vững Tin Vào Chúa - (CN 19 TN - Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • ....... Suy Niệm Lời Chúa Năm A

 • THƠ & VĂN
  ******************************
  Thi Nguyện theo chủ đê Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật - (Thanh Phương)
  GỢI Ý GIẢNG LỄ
  ******************************
  Gợi Ý Giảng Lễ Năm A
  Gồm các bài gợi ý giảng lễ trọn năm của lm. Đinh lập Liễm
 • Chúa Nhật 19 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật Thứ XIX TN - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • Chúa Nhật 18 A - Lễ Chúa Hiển Dung - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Lễ Chúa Hiển Dung - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • Chúa Nhật 17 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật XVII TN, A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • GỢI Ý GIẢNG LỄ A
  Gồm các bài gợi ý giảng lễ của lm. Fx. Vũ Phan Long, ofm
  SUY NIỆM
  ******************************
 • Để Được Cùng Mẹ Đi Theo Chúa Lên Trời - (Lm. Đa-minh Đan Vinh)
 • Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Mẹ Về Trời, Hy Vọng Và Hạnh Phúc Của Chúng Ta (Lễ Đức Mẹ Hốn Xác Lên Trời) - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Bài 1) - Ngày 15-8 - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Bài 2) - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 14-8 - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Suy Tư Dòng Đời

  MỖI NGÀY NĂM PHÚT
  SUY NIỆM LỜI CHÚA
  ******************************
  Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2016-17)
  Lm. Đaminh Trần Đình Nhi, chuyển ngữ
  SỐNG NIỀM VUI TIN MỪNG
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày *********************
  Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P
  CẦU NGUYỆN
  ******************************
  Cầu Nguyện Tổng Quát
  Từ nhiều tác giả ...
 • Kinh Nguyện Gia Đình - (Văn phòng HĐGMVN)
 • Lời Cầu Xin Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Cho Syria Và Irak - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Thiên Chúa Ba Ngôi - (Lm. Thái Nguyên)
 • Thánh Thần - (Lm. Thái Nguyên)
 • Kinh Cầu Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
 • ^ Top of page
  GIỜ THÁNH
  ***************************
  Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung
  Các mẫu chầu Thánh Thể theo chủ đề
 • Giờ Chầu Thứ Năm Tuần Thánh - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh, 2017 - (Jos. Vinc. Ngọc Biển)
 • Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa (Mùa Chay 2017) - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Giờ Chầu Thứ Năm Tuần Thánh - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • DIỄN NGUYỆN
  ***************************
  Các mẫu diễn nguyện Giáng Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh, Tử Đạo...
  CANH THỨC
  ***************************
  Giờ Canh Thức
  Những mẫu giờ canh thức theo chủ đề
 • Canh Thức Vọng Giáng Sinh 2016 - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2015 - (Lm. Giuse Trần Ngọc Liên)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2015 - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2014: Năn Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến - (Lm. Giuse Trần Ngọc Liên)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2014 - ( Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2013: Gia Đình, Nôi Của Thiên Chúa - (vptgm-Dalat)

 • NGHI THỨC
  ***************************
  Những đề nghị áp dụng trong các nghi thức
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
  ^ Top of page
  TU ĐỨC
  Những vấn đề trong đời sống Kytô hữu dưới ánh sáng đức tin và luân lý
 • Niềm Vui Trong Đời - (Lm. Thái Nguyên)
 • Huyền Nhiệm Sự Chết Trong Sự Sống - (Lm. Thái Nguyên)
 • Đối Diện Với Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Trở Nên Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Khám Phá Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Nhìn Vào Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • SUY TƯ & KIẾN THỨC
  Những suy tư về biến cố, sự kiện, thời sự dưới con mắt đức tin Công Giáo
 • Từ Thần Tượng Đến Đức Giêsu - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Hiện Hữu Là Một Ân Ban - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Sống Phút Hiện Tại - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Đức Giêsu - Ý Nghĩa Cuộc Đời - (Sách: - EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Đam Mê Của Đức Giêsu - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Vụ Án Đức Giêsu Là Vụ Án Tôn Giáo Hay Chính Trị - (Montfort Nguyễn Xuân Pháp Ocist)
 • Đam Mê Của Tù Nhân Nguyễn Văn Thuận - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • LỜI SỐNG
  Những gợi ý của Chiara Lubich để sống Lời Chúa theo một chủ đề Chúa Nhật trong tháng
 • Lời Sống Tháng 8, 2017: “Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.” (Tv 145,9)
 • Lời Sống Tháng 7, 2017: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
 • Lời Sống Tháng 6, 2017: “Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21)
 • Lời Sống Tháng 5, 2017: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
 • Lời Sống Tháng 4, 2017: “Xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29)
 • Lời Sống Tháng 3, 2017: “… nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”- (2Cr 5:20)
 • Lời Sống Tháng 2, 2017: “Ta ban tặng các ngươi một qủa tim mới” - (E-dê-ki-en 36,26)
 • Lời Sống Tháng 1, 2017: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” (cf. 2Cr 5, 14-20)
 • CẢM NGHIỆM
  SỐNG LỜI CHÚA
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh

  Giáo Dục & Gia Đình
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh
  Tuổi Trẻ Hôm Nay
  - Giáo Hội Ngày Mai
  Học với Chúa Giêsu, con đường tương lai của người trẻ
 • Sống An Nhiên - (Bọt Biển)
 • Lưỡi và Tim - (Bọt Biển)
 • Viết Cho Mẹ Nhân Tháng 11 - (Dã Thảo, Dalat)
 • Sống Chân Thực - (Bọt Biển)
 • Làm Trẻ Con - (Bọt Biển)
 • eBOOK
  SỐNG ĐẸP
  & ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
 • Vàng Thật - (Hải Hà sưu tầm)
 • Việc Nhỏ - (Hải Hà sưu tầm)
 • Để Sống Thanh Thản - (Hải Hà sưu tầm)
 • Đi Mua Thượng Đế - (Hải Hà sưu tầm)
 • Buông Bỏ Và Cố Gắng - (Hải Hà sưu tầm)
 • Chỗ trọ - (Hải Hà sưu tầm)
 • ^ Top of page
  VĂN KIỆN GIÁO HỘI
  Lời Cha Chung và những giáo huấn của Giáo Hội gửi cộng đoàn Dân Chúa
  VĂN KIỆN GH VIỆT NAM
  Những tin tức liên quan tới GHVN và lời các chủ chăn, thư mục vụ và các tông tin của văn phòng HĐGMVN
  TỦ SÁCH GIÁO LÝ
 • Việc Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Có Khác Với Việc Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót Không - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • Thánh Phêrô Có Con Cái Gì Không? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • Có Bao Nhiêu Ơn Chúa Thánh Thần? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Thánh Lễ Cử Hành Chúa Tử Nạn Hay Chúa Phục Sinh? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Thần Hóa Là Gì? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • KINH THÁNH
  THẦN HỌC
 • "Được Thiên Chúa Kêu Gọi Hiệp Thông Với Con Người" - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Lời Chúa Trong Việc Thánh Hóa Bản Thân - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Môt Tình Yêu Hoạt Động - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Đức Giê-su Nadaret Một Trong Các Tiên Tri? - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • TÀI LIỆU
  ^ Top of page
  NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH
  (2016-2019)
  NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
  (2014-2016)

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Gia Đình


  BG Của ĐC An-tôn Trong Lễ Nhận Giáo Sở Của Cha Phao-lô Nguyễn Công Phương
  Hành Hương Dức Mẹ La Vang Dambr'i, 13-7-2017
  Lễ Truyền Chức Giám Mục: ĐC Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
  ĐC Antôn Vũ Huy Chương Nhậm GM Giáo Phận Đalat
  Video Clip: Bài Ca Đàlạt
  Đalat Nhìn Từ Trên Cao, (by H2K Production)
  Hợp Ca: Giáo Trường Ca Ave Maria
  Hợp Ca: Hội Trùng Dương
  Hợp Ca: Đàlạt Trăng Mờ
  Dấu Chân
  Hàn Mặc Tử
  ^ Top of page
  HẠT ĐALẠT
  ******************************
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
  15 Trần Phú, Tp. Đàlạt

  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  * Ngày thường :
  - Sáng : 05 giờ 15
  - Chiều : 17 giờ 15
  * Chúa Nhật :
  - Sáng : 05 giờ 30 ; 07 giờ 00 ; 08 giờ 30
  - Chiều : 16 giờ 00 ; 18 giờ 00
  (có Chầu MTC lúc 14 giờ 30)


  HẠT ĐƠN DƯƠNG
  ******************************

  HẠT BẢO LỘC
  ******************************
  GIÁO XỨ BẢO LỘC
  715 Trần Phú, Thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  CHÚA NHẬT
  • LỄ NHẤT : 4g30
  • LỄ NHÌ : 6g30
  • LỂ BA : 15g30 (lễ Thiếu Nhi)
  • LỄ TƯ : 17g30
  Từ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ CHIỀU : 17g30
  THỨ BẢY
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ TỐI : 19g00
  HẠT ĐỨC TRỌNG
  ******************************
  HẠT DI LINH
  ******************************
  NHIẾP ẢNH
  ******************************
  TƯỢNG ẢNH
  ******************************

  KIẾN TRÚC
  ******************************