"Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết
bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao?".

(CN 25 TN - Mt 20, 14-15a)

 
 

 

Người Làm Vườn Nho
 
 


       
       
  Xin rê chuột trên các đề mục     
  duới đây để xem thêm nhiều bài     
           
 • Thông Tin Quan Trọng
 • Tin Giáo Hội Hoàn Vũ & Giáo Hội Việt Nam
 • Sinh Hoạt Giáo Phận
 • Suy Niệm & Cầu Nguyện
 • Phụng Vụ & Nghi Thức
 • Sống Đạo Giữa Đời
 • Tài Liệu Nghiên Cứu
 • Trang Chủ Đề
 • Video & Audio
 • Giờ Lễ Các Giáo Xứ
 • Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
THÔNG BÁO
CÁO PHÓ
& HIỆP THÔNG
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Bảo, Thân Mẫu Cha Phaolô Phạm Công Phương Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Maria Nguyễn Văn Tráng, Thân Phụ Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, Anna Nguyễn Thị Ngọc Tâm và Thầy Giuse Nguyễn Phúc Trọng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Cê-ci-lia Phạm Thị Lý, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Trần Thị Ngọc và Rosa Trần Thị Cẩm Hằng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Vân, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Trần Thị Hồng Thắm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Võ Tấn Đông, Thân Phụ Nữ Tu Tê-rê-sa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đinh Thị Hoa, Thân Mẫu Cha Giuse Vũ Xuân Minh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • GIỚI THIỆU & TÌM HIỂU
  Sách: Đức Giêsu - Ý Nghĩa Cuộc Đời
  Tác giả (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.) --- Tải xuống

  ^ Tin GH Hoan Vu & VN

  ^ Sinh Hoat GP
  Hãy Ngước Nhìn Lên Cao (5-9-2017 19:50)
  ^ Suy Niem Va Cau Nguyen Top of page
  SUY NIỆM LỜI CHÚA
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Năm A
  Gồm các bài suy niệm trọn năm, của nhiều tác giả
 • Lối Sống Của Chúa Ki-tô Là Lối Sống Của Chúng Ta - (CN 25 TN - Lm. Đa-minh Trần đình Nhi)
 • Đồng Lương Xứng Đáng - (CN 25 TN - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Hãy Chấp Nhận Hiện Trạng Của Mình - (CN 25 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Phải Chăng Thiên Chúa Quá Bất Công ??? - (CN 25 TN - (Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Tự Do và Lòng Nhân Lành Của Thiên Chúa - (CN 25 TN - Fx Vũ Phan Long, ofm)
 • Hãy Sẵng Sàng Tha Thứ Để Được Chúa Thứ Tha - (CN 24 TN - Lm. Đa-minh Đan Vinh)
 • Tha Thứ Như Đã Được Thứ Tha - (CN 24 TN - Lm. Đa-minh Trần đình Nhi)
 • Hãy Tha Thứ Vì Ta Cần Được Chúa Thứ Tha - (CN 24 TN - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Tha Thứ Mãi Mãi - (CN 24 TN - Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Nơi Thập Giá, Chúa Cha Nói Với Chúng Ta Mọi Sự - (CN 24 TN - Fx Vũ Phan Long, ofm)
 • Lễ Suy Tôn Thánh Giá - (Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • ....... Suy Niệm Lời Chúa Năm A

 • THƠ & VĂN
  ******************************
  Thi Nguyện theo chủ đê Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật - (Thanh Phương)
  GỢI Ý GIẢNG LỄ
  ******************************
  Gợi Ý Giảng Lễ Năm A
  Gồm các bài gợi ý giảng lễ trọn năm của lm. Đinh lập Liễm
 • Chúa Nhật 24 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật Thứ XXIV TN - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • Chúa Nhật 23 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật Thứ XXIII TN - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • Chúa Nhật 22 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật Thứ XXII TN - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • Chúa Nhật 21 TN - A (2017) - (Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên)
 • Chúa Nhật Thứ XXI TN - A (2017) - (Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT)
 • GỢI Ý GIẢNG LỄ A
  Gồm các bài gợi ý giảng lễ của lm. Fx. Vũ Phan Long, ofm
  SUY NIỆM
  ******************************
 • Lễ Đức Maria Nữ Vương - Ngày 22-8 - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Để Được Cùng Mẹ Đi Theo Chúa Lên Trời - (Lm. Đa-minh Đan Vinh)
 • Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
 • Mẹ Về Trời, Hy Vọng Và Hạnh Phúc Của Chúng Ta (Lễ Đức Mẹ Hốn Xác Lên Trời) - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Bài 1) - Ngày 15-8 - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Bài 2) - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 14-8 - (Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển, s.s.p)
 • Suy Tư Dòng Đời

  MỖI NGÀY NĂM PHÚT
  SUY NIỆM LỜI CHÚA
  ******************************
  Năm Phút Suy Niệm, Năm A (2016-17)
  Lm. Đaminh Trần Đình Nhi, chuyển ngữ
  SỐNG NIỀM VUI TIN MỪNG
  ******************************
  Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày *********************
  Tu sĩ Giuse Vinh Sơn Ngọc Biển, S.S.P
  CẦU NGUYỆN
  ******************************
  Cầu Nguyện Tổng Quát
  Từ nhiều tác giả ...
 • Lời Tâm Tình Trước Thánh Thể - (Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng, sss)
 • Kinh Nguyện Gia Đình - (Văn phòng HĐGMVN)
 • Lời Cầu Xin Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Cho Syria Và Irak - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Thiên Chúa Ba Ngôi - (Lm. Thái Nguyên)
 • Thánh Thần - (Lm. Thái Nguyên)
 • Kinh Cầu Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
 • ^ Top of page
  GIỜ THÁNH
  ***************************
  Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung
  Các mẫu chầu Thánh Thể theo chủ đề
 • Giờ Chầu Thứ Năm Tuần Thánh - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh, 2017 - (Jos. Vinc. Ngọc Biển)
 • Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa (Mùa Chay 2017) - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • Giờ Chầu Thứ Năm Tuần Thánh - (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)
 • DIỄN NGUYỆN
  ***************************
  Các mẫu diễn nguyện Giáng Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh, Tử Đạo...
  CANH THỨC
  ***************************
  Giờ Canh Thức
  Những mẫu giờ canh thức theo chủ đề
 • Canh Thức Vọng Giáng Sinh 2016 - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2015 - (Lm. Giuse Trần Ngọc Liên)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2015 - (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2014: Năn Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Cộng Đoàn Sống Đời Thánh Hiến - (Lm. Giuse Trần Ngọc Liên)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2014 - ( Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)
 • Canh Thức Giáng Sinh 2013: Gia Đình, Nôi Của Thiên Chúa - (vptgm-Dalat)

 • NGHI THỨC
  ***************************
  Những đề nghị áp dụng trong các nghi thức
  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
  ^ Top of page
  TU ĐỨC
  Những vấn đề trong đời sống Kytô hữu dưới ánh sáng đức tin và luân lý
 • Niềm Vui Trong Đời - (Lm. Thái Nguyên)
 • Huyền Nhiệm Sự Chết Trong Sự Sống - (Lm. Thái Nguyên)
 • Đối Diện Với Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Trở Nên Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Khám Phá Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • Nhìn Vào Chính Mình - (Lm. Thái Nguyên)
 • SUY TƯ & KIẾN THỨC
  Những suy tư về biến cố, sự kiện, thời sự dưới con mắt đức tin Công Giáo
 • Cầu Nguyện Trong Thử Thách - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Thinh Lặng Nội Tâm - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Đam Mê Của Thánh Augustinô - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Đặc Tính Của Nhân Vị - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Từ Thần Tượng Đến Đức Giêsu - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Hiện Hữu Là Một Ân Ban - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • Sống Phút Hiện Tại - (EYMARD An Mai Đỗ, O.Cist.)
 • LỜI SỐNG
  Những gợi ý của Chiara Lubich để sống Lời Chúa theo một chủ đề Chúa Nhật trong tháng
 • Lời Sống Tháng 9, 2017: >“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt16:24)
 • Lời Sống Tháng 8, 2017: “Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.” (Tv 145,9)
 • Lời Sống Tháng 7, 2017: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
 • Lời Sống Tháng 6, 2017: “Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21)
 • Lời Sống Tháng 5, 2017: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)
 • Lời Sống Tháng 4, 2017: “Xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn” (Lc 24,29)
 • Lời Sống Tháng 3, 2017: “… nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”- (2Cr 5:20)
 • Lời Sống Tháng 2, 2017: “Ta ban tặng các ngươi một qủa tim mới” - (E-dê-ki-en 36,26)
 • Lời Sống Tháng 1, 2017: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” (cf. 2Cr 5, 14-20)
 • CẢM NGHIỆM
  SỐNG LỜI CHÚA
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh

  Giáo Dục & Gia Đình
  Những tâm tình và cảm nhận trong đời sống tâm linh
  Tuổi Trẻ Hôm Nay
  - Giáo Hội Ngày Mai
  Học với Chúa Giêsu, con đường tương lai của người trẻ
 • Sống An Nhiên - (Bọt Biển)
 • Lưỡi và Tim - (Bọt Biển)
 • Viết Cho Mẹ Nhân Tháng 11 - (Dã Thảo, Dalat)
 • Sống Chân Thực - (Bọt Biển)
 • Làm Trẻ Con - (Bọt Biển)
 • eBOOK
  SỐNG ĐẸP
  & ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
 • Đại Hãn và chim ưng - (Hải Hà sưu tầm)
 • Đào hố - (Hải Hà sưu tầm)
 • Vàng Thật - (Hải Hà sưu tầm)
 • Việc Nhỏ - (Hải Hà sưu tầm)
 • Để Sống Thanh Thản - (Hải Hà sưu tầm)
 • Đi Mua Thượng Đế - (Hải Hà sưu tầm)
 • Buông Bỏ Và Cố Gắng - (Hải Hà sưu tầm)
 • Chỗ trọ - (Hải Hà sưu tầm)
 • ^ Top of page
  VĂN KIỆN GIÁO HỘI
  Lời Cha Chung và những giáo huấn của Giáo Hội gửi cộng đoàn Dân Chúa
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, Trưa CN 06.08.2017: Chúa hiển dung - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Giáo Lý Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung, Sáng thứ Tư 02.08.2017: Bao nhiêu người trong anh chị em nhớ tới ngày giờ mình lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy? - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, trưa CN 30.07.2017: Hai đặc điểm liên hệ tới việc sở hữu Nước Thiên Chúa: Tìm Kiếm và Hy Sinh - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 23.07.2017: „Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi biết là dường nào!“
 • Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 16.07.2017: Dụ ngôn người đi gieo giống - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 09.07.2017: Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 02.07.2017: Người Ki-tô hữu không được phép mang một con tim bị chia tách! - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 29.06.2017: Thiên Chúa luôn đứng về phía chúng ta! - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Giáo Lý Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung Sáng Thứ Tư, 28.06.2017: Niềm Hy Vọng Ki-tô giáo - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Sứ Điệp Chung Của ĐTC Phan-xi-cô Và Của ĐTPGC ĐK Ba-thô-lô-mê-ô Nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Môi Sinh - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 25.06.2017: Đừng sợ hãi, nhưng hãy tiếp tục lên đường! - (Lm Đa-minh Thiệu O.Cist, – chuyển ngữ)
 • VĂN KIỆN GH VIỆT NAM
  Những tin tức liên quan tới GHVN và lời các chủ chăn, thư mục vụ và các tông tin của văn phòng HĐGMVN
  TỦ SÁCH GIÁO LÝ
 • Việc Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Có Khác Với Việc Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót Không - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • Thánh Phêrô Có Con Cái Gì Không? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • Có Bao Nhiêu Ơn Chúa Thánh Thần? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Thánh Lễ Cử Hành Chúa Tử Nạn Hay Chúa Phục Sinh? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)
 • Thần Hóa Là Gì? - (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP)
 • KINH THÁNH
  THẦN HỌC
 • Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Trong Sạch - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Sự Bình An - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Bác Ái Không Giả Hình - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • "Được Thiên Chúa Kêu Gọi Hiệp Thông Với Con Người" - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Lời Chúa Trong Việc Thánh Hóa Bản Thân - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Môt Tình Yêu Hoạt Động - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • Đức Giê-su Nadaret Một Trong Các Tiên Tri? - (Lm Micae Trần Đình Quảng)
 • TÀI LIỆU
  ^ Top of page
  NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH
  (2016-2019)
  NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
  (2014-2016)

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn

  NĂM TÂN PHÚC-ÂM-HÓA
  Đời Sống Gia Đình


  Lễ Bổ Nhiệm Cha Phaolô Vũ Đức Vượng Làm Tân Quản Hạt Và Quản Xứ Mađaguôi
  Hành Hương Đức Mẹ La Vang Đamb'ri (12-8-2017)
  BG Của ĐC An-tôn Trong Lễ Nhận Giáo Sở Của Cha Phao-lô Nguyễn Công Phương
  Hành Hương Dức Mẹ La Vang Dambr'i, 13-7-2017
  Lễ Truyền Chức Giám Mục: ĐC Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
  ĐC Antôn Vũ Huy Chương Nhậm GM Giáo Phận Đalat
  Video Clip: Bài Ca Đàlạt
  Đalat Nhìn Từ Trên Cao, (by H2K Production)
  Hợp Ca: Giáo Trường Ca Ave Maria
  Hợp Ca: Hội Trùng Dương
  Hợp Ca: Đàlạt Trăng Mờ
  Dấu Chân
  Hàn Mặc Tử
  ^ Top of page
  HẠT ĐALẠT
  ******************************
  GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
  15 Trần Phú, Tp. Đàlạt

  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  * Ngày thường :
  - Sáng : 05 giờ 15
  - Chiều : 17 giờ 15
  * Chúa Nhật :
  - Sáng : 05 giờ 30 ; 07 giờ 00 ; 08 giờ 30
  - Chiều : 16 giờ 00 ; 18 giờ 00
  (có Chầu MTC lúc 14 giờ 30)


  HẠT ĐƠN DƯƠNG
  ******************************

  HẠT BẢO LỘC
  ******************************
  GIÁO XỨ BẢO LỘC
  715 Trần Phú, Thị xã Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng
  Bản Đồ
  Giờ Lễ Trong Tuần :
  CHÚA NHẬT
  • LỄ NHẤT : 4g30
  • LỄ NHÌ : 6g30
  • LỂ BA : 15g30 (lễ Thiếu Nhi)
  • LỄ TƯ : 17g30
  Từ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ CHIỀU : 17g30
  THỨ BẢY
  • LỄ SÁNG : 5g00
  • LỄ TỐI : 19g00
  HẠT ĐỨC TRỌNG
  ******************************
  HẠT DI LINH
  ******************************
  NHIẾP ẢNH
  ******************************
  TƯỢNG ẢNH
  ******************************

  KIẾN TRÚC
  ******************************