GIẢNG VỌNG PHỤC SINH 2020

Bài giảng của ĐC Đaminh, ngày 11/4/2020

DẪN

Lời Chúa hôm nay tập trung cho thấy những kỳ công tốt lành Thiên Chúa làm cho ta, mà đỉnh cao là kỳ công “Phục sinh”.

I. Kỳ công Sáng Tạo (sách Sáng Thế)

-      Trước hết, bài đọc 1 trích sách Sáng Thế mô tả kỳ công đầu tiên là việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ bao la và trái đất sạch và xanh này. Khoa học ngày nay càng khám phá càng ngây ngất trước một vũ trụ vừa bao la mà tuyệt vời hòa điệu-trong chiều hướng tiến hóa; lại vừa cực nhỏ mà năng lực vô lường. Thật tuyệt diệu!

-      Khoa học có cách diễn tả của khoa học (những chương trình “BBC earth, Du hành vũ trụ, Du lịch và cuộc sống”..). Còn cách của sách Sáng Thế là câu điệp khúc lập đi lập lại: “Và Thiên Chúa thấy tốt đẹp”. Ánh sáng tốt đẹp, đại dương tốt đẹp, vầng trăng tinh tú tốt đẹp. Riêng con người thì “rất tốt đẹp”; và bởi thế trong bài đáp ca chúng ta hát lên: “Địa cầu đầy ân sủng Chúa”.

II. Kỳ công Giải phóng (sách Xuất Hành)

-      Kỳ công thứ hai là việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử con người khi giải phóng dân Itraen khỏi ách nô lệ Ai cập, và cho vượt qua Biển Đỏ khô chân, trong khi toàn thể binh lực quân thù bị vùi dập và trôi dạt khắp bờ biển, khiến họ hứng khởi hát vang “bài ca chiến thắng” (“Vang lên muôn lời ca..”).

III. Kỳ công Tái Tạo (sách Êzêkien)

-       Chúa sáng tạo, Chúa giải phóng, còn kỳ công thứ ba là gì? Chúng ta nghe đọc trong bài Ezêkien: Thiên Chúa sẽ qui tụ dân Người đang tản mát trên đất lưu đày về lại quê cha đất tổ để yêu thương chăm sóc. Người sẽ rảy nước thanh tẩy, sẽ ban quả tim mới, sẽ đặt thần trí mới, làm thực thi giới luật Chúa.

-       Tóm lại, Thiên Chúa hồi sinh dân Người, tái tạo đến cả trái tim mới, thần trí mới.

-       Như vậy, Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa giải phóng, và Thiên Chúa tái tạo.

IV. Kỳ công Phục Sinh (bài Phúc Âm)

-      Thế nhưng, cao cả nhất, không gì sánh ví được, chính là kỳ công làm cho Đức Kitô từ trong cõi chết phục sinh vinh quang. Người không còn bị giam hãm trong sự chết nữa, mà đã chiến thắng sự chết, đi vào vinh quang, trở nên thần linh.

-      Phục sinh là cuộc tạo dựng mới, trước hết nơi con người Đức Giêsu, rồi từ đó lan sang chúng ta và cả thế giới.

-      Không dài dòng chứng minh hay dẫn giải, chúng ta tập trung vào sứ điệp chính yếu được công bố trong bài Phúc âm: “Tại sao các bà đi tìm Đấng sống nơi những kẻ chết. Người đã sống lại như lời Người báo trước”.

-      Đức Giêsu là Đấng sống. Người đã sống lại. Sự chết không còn cầm hãm được Người nữa. Người đang sống ở đây và hiện diện trên toàn thế giới, trong mọi cộng đoàn đang cử hành Lễ Phục Sinh. Vậy cụ thể, Người có thực sự hiện diện ở đây không? Đức tin chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng rằng: Có. Khi nói “ở đâu có hai ba người họp nhau nhân danh Ta, thì Ta ở đó, giữa họ”, Ta đó là ai? Thưa Chúa Giêsu Phục sinh. Khi người tín hữu cung kính lãnh nhận các bí tích, thành tâm thú tội và thành kính đón nhận ơn tha thứ, đặc biệt cung kính khi đón nhận Thánh Thể, thì những ơn bí tích đó, ơn tha tội, và ơn Thánh Thể đó là ai? Thưa cũng Chúa Giêsu Phục sinh.

V. Cuộc sống Phục sinh

-      Và hệ luận là thế nào? Cuộc sống chúng ta cần điều chỉnh cho hợp với niềm tin phục sinh này.

-      Dựa vào các bài đọc trong lễ Phục sinh ngày mai, chúng ta nói trước về cuộc sống Phục sinh, đó là một cuộc sống ưu tiên “tìm kiếm những sự trên trời, nơi đã ẩn tàng sự sống phục sinh của chúng ta cùng với Đức Kitô. Vậy:

§  Chúng ta vẫn làm ăn kiếm sống ở đời này, nhưng nêu cao tinh thần và đường lối của Đấng Phục sinh, không gian dối lừa đảo, mà tôn trọng và ưu tiên cho tiếng nói của lương tâm, của “tám mối phúc thật”, của “thương người có 14 mối”, v.v…

§  Cũng không dừng lại ở tiền bạc, của cải, tiện nghi, hưởng thụ, không coi chúng như là cùng đích. Cùng đích chúng ta nằm ở thế giới Phục sinh.

§  Cuối cùng, “Hãy tìm kiếm những sự trên trời” là biết dùng của cải đời này mua lấy những bạn hữu cho đời sau, tức là làm những việc tốt lành, nhân nghĩa.

KẾT

-       Tóm lại, ước gì niềm tin phục sinh hứng khởi chúng ta trong tâm hồn,

-       biến đổi chúng ta trong cuộc sống,

-       và cho chúng ta cảm nghiệm niềm vui sống, hy vọng và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Ngay hôm nay, và từ giây phút này.

ALLÊLUIA.

 

----------------------------------------------------------
Thánh Lễ Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa
Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh