LỄ NHẬN XỨ R’LƠM

Thứ bảy 27/08/2020

DẪN

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Bổn mạng nhân ngày giáo họ R’Lơm chúng ta được chính thức thiết lập thành giáo xứ R’Lơm. Cả ba bài đọc đều nói đến Đức Maria, nhưng ở những thời điểm khác nhau của lịch sử cứu độ.

BÀI ĐỌC I

Trước hết, bài đọc I trích sách Sáng Thế (St 3,9-15.20) nhắc đến Đức Mẹ ngay ở đầu lịch sử nhân loại trong lời gọi là “Tin Mừng Nguyên Thủy”. Ngay sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa đã lập tức báo trước sẽ ban Đấng Cứu Thế sinh ra bởi Người Nữ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người” (St 3,15).

Như vậy, Đấng là Mẹ Chúa Cứu Thế đã được mường tượng ngay từ buổi ban đầu.

BÀI PHÚC ÂM

Và tất cả lịch sử cứu độ ngay từ buổi ban sơ đó đã diễn ra trên nền trời Mẹ và Con. Từ Is 7,14 đến Mk 5,3... Cho đến ngày sứ thần Gabriel được Chúa sai đến với người trinh nữ thành Nazaret, như chúng ta đọc thấy trong bài Phúc Âm Luca 1 (Lc 1,26-38). Sứ thần truyền tin và giải thích cho Đức Maria: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavit tổ phụ Người. Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô tận” (Lc 1,31-33).

Chúng ta thấy Mẹ và Con luôn đan quyện vào nhau, không thể chia lìa, trong thời điểm Ngôi Lời nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà ; vì thế, Đấng bà sắp sinh ra sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).

BÀI ĐỌC II

Bài trích sách Tông đồ Công Vụ (1,12-14) lại cho thấy Đức Mẹ ở giữa Hội Thánh vào thời điểm sau khi Chúa Giêsu lên trời. Rời ngọn núi Chúa Giêsu lên trời để trở về Giêrusalem, các Tông đồ khởi sự cuộc sống không còn Chúa Giêsu hiện diện hữu hình nữa, nhưng các ngài được tràn trề an ủi vì có Đức Mẹ đang ở giữa mình. Và lập tức, họ đã vây quanh Mẹ, cùng Mẹ cầu nguyện chờ đợi Thánh Thần đến như lời Chúa Giêsu dặn trước.

Chúng ta biết chỉ vài ngày sau đó Chúa Thánh Thần hiện xuống, và các tông đồ đầy ơn Chúa Thánh Thần đã đứng ra tuyên giảng Chúa Kitô phục sinh, và lập tức ba ngàn người bị đâm thấu lòng, trở lại, và Giáo Hội tiên khởi được hình thành.

BÀI HỌC ÁP DỤNG

Chúng ta có thể kết luận gì?

Đức Maria, Mẹ Hội Thánh

Giáo Hội ở mọi thời luôn được có Đức Mẹ ở bên, và luôn thấy mình được tiếp thêm sức sống khi quây quần chung quanh Đức Mẹ. Có Mẹ giữa lòng Hội Thánh, Mẹ cầu nguyện cho và Hội Thánh sẽ được Chúa Thánh Thần đến cùng hoạt động.

Chính Chúa Giêsu đã muốn như vậy. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Người: “Thưa Bà, đây là con bà”. Rồi Người nói với người bạn dấu yêu: “Đây là Mẹ con”. Những lời này của Chúa Giêsu ở thời điểm đó không phải là bận tâm cho Mẹ mình có người chăm sóc trong ít năm tháng còn sống ở trần gian, mà là công thức mặc khải một sứ mạng cứu rỗi đặc biệt: Người trối lại cho Hội Thánh Mẹ của Người. Chỉ sau khi làm xong việc ấy, như Phúc Âm viết, Đức Giêsu mới thấy là “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,28).

Chúa Giêsu không muốn chúng ta đi trên đường đời mà không có một người Mẹ, Ngài không muốn rời Hội Thánh mà không để lại tình mẫu tử của Mẹ Maria. Và chúng ta biết Mẹ đã trung thành với sứ mạng này để đồng hành với các con cái Mẹ như thế nào, ở mọi thời đại năm tháng, và với mọi người từng người (La Vang, Fatima, Lộ Đức…). Tôi thiết nghĩ Tân giáo xứ R’Lơm phải có thể làm chứng điều này cách cụ thể. Có cảm nhận Đức Mẹ gần bên nâng đỡ bảo bọc mình không?

Áp dụng vào giáo xứ R’Lơm hôm nay

Khi nhận nhiệm vụ Tân quản xứ Tân giáo xứ R’Lơm, phải chăng Cha Gioan Phùng Bá Trung không được mời gọi cùng với giáo xứ bám lấy Đức Mẹ, và lấy Kinh Mân Côi, Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm nguồn năng lực cho mình? Đức Mẹ có một chỗ đứng và một phong cách thật tuyệt vời.

Chúng ta có thể nói đến “phong cách Maria” khi cha Gioan được mời ngồi ghế chủ sự, đến Tòa giải tội, kéo chuông, và nhất là mở cửa nhà tạm xông hương và thờ lạy Mình Thánh Chúa trong nghi thức sắp tới không? “Phong cách Maria”, vâng, phong cách của tình thương và dịu dàng.

Mỗi lần chiêm ngắm Đức Maria, là mỗi lần chúng ta tin vững vàng hơn nữa vào sức mạnh của tình thương và sự dịu dàng. Nơi Mẹ, ta thấy lòng khiêm nhượng và dịu dàng không phải là nhân đức của kẻ yếu nhưng là của người mạnh, không cần phải ra oai hay nạt nộ người khác để cảm thấy mình là quan trọng. Sức mạnh nằm nơi Thiên Chúa, Đấng “hạ bệ người quyền thế” và “đuổi người giàu có trở về tay không” (Lc 1,52-53). Còn phần mình, kiên trì làm chứng cho Tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, đem một hơi ấm gia đình cho những người xung quanh, xây dựng giáo xứ trở thành “gia đình Thiên Chúa”, trong đó mọi người cảm nhận nhau như “anh chị em một nhà”.

Đức Mẹ giữa lòng Hội Thánh sẽ luôn dạy chúng ta như đã từng dạy trong Phúc Âm, và đây là lời nói cuối cùng của Mẹ được ghi lại: “Người bảo gì, hãy cứ làm theo” (Ga 2,5). Rất nhẹ nhàng, nhân bản, đầy tình người. Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Luôn luôn là như vậy, và đức tin, hạnh phúc của chúng ta được bảo đảm.

KẾT

Xin phó thác nơi Mẹ Hằng Cứu Giúp sứ vụ của cha Tân quản xứ Gioan tại Tân giáo xứ R’Lơm này.

----------------------------------------------------------------
Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ R'Lơm

Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh