lỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

ĐCV MINH HÒA, thỨ BẢY, 05-9-2020

DẪN

Hai bài đọc lời Chúa hôm nay không hiểu sao lại trùng hợp ở bối cảnh căng thẳng: tranh luậnbài Phúc Âm Lc 6,1-5, và bè phái đến độ thánh Phaolô đã phải lớn tiếng ở 1 Cr 3-4 và hôm nay là 1 Cr 4,6-15.

I. BÀI ĐỌC I

-       Chúng ta còn nhớ 1 Corintô, lời Phaolô ở ngay đầu chương 1: “Thưa anh em, người nhà bà Khơloê cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như “tôi thuộc về Phaolô”, “tôi thuộc về Apollô”, “tôi thuộc về Kêpha”, “tôi thuộc về Đức Kitô”. Thế ra Đức Kitô bị chia năm xẻ rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng?”.

-       Hôm nay 1 Cr 4,6:Anh em hãy học cho biết ‘đừng có đi ra ngoài những gì đã viết’ kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người kia. Thật vậy, anh em có hơn ai. Nếu có hơn, thì có gì mà không bởi nhận lãnh. Nếu đã nhận lãnh, sao lại vênh vang? Anh em đã no nê rồi, đã giàu sang rồi, đã làm vua rồi…Tôi thiết nghĩ: chúng tôi đã được Thiên Chúa đặt làm Tông đồ hạng chót, như những kẻ bị án tử, nên trò cười, điên dại, yếu đuối, bị khinh khi, chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ, bị lang thang phiêu bạt, vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa, bị bắt bớ, bị vu khống, nên như rác rưởi, như phế vật đối với mọi người. Tôi viết vậy không cố ý để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi… Nhờ Tin Mừng tôi đã sinh ra anh em, nên cách nào đó, tôi là cha anh em. Anh em không có nhiều cha đâu”.

-       Bài học nào cho tất cả chúng ta trong ngày khai giảng năm học mới? Học, tri thức là một trong bốn cột trụ đào tạo tại chủng viện theo Ratio gồm: nhân bản, tri thức, tu đức, đời sống cộng đoàn và mục vụ truyền giáo. Học là một phần quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất. Nếu học là quan trọng nhất thì chúng ta có thể ra các đại học, học viện trường đời…Còn ở chủng viện, nhân bản phải là nền, tu đức phải là trọng tâm, sống cộng đoàn, sống hiệp thông Hội Thánh phải là máu thịt, và chứng tá Tin Mừng cho muôn dân phải là đích. Tất cả thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.

II. BÀI PHÚC ÂM

Đức Kitô hôm nay dạy gì trong bài Phúc Âm? Bối cảnh cũng không vui gì. Bị chất vấn: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sabbat?” Đức Giêsu trả lời ra sao? Có vấn đề tri thức, sách viết trong đó, nhưng cũng có một vấn đề cực kỳ riêng biệt của Đức Giêsu, đó là chiều kích kerygma, nghĩa là mặc khải, công bố một thực tại siêu nhiên, cứu độ: “Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?”. Đấy là sách, nói có sách và sách làm chứng. Nhưng bên trên sách vở là chính con người Đức Giêsu, chính thực tại Giêsu, Đấng là “Đường, Sự Thật và Sự Sống”. Phúc Âm ghi sao? “Rồi Người nói: Con người làm chủ ngày sabbat” (Lc 6,5). Chữ “Con Người” viết hoa đây là tước hiệu do sách Đanien nói về một Đấng được Thiên Chúa trao quyền thống trị mọi vương quốc (Đn 7,13-14). Câu Lc 6,5 này cho thấy Chúa Giêsu tự nhận mình là Con Người và làm chủ cả ngày sabbat.

III. BÀI HỌC ÁP DỤNG

-       Vậy Năm Học mới chúng ta làm gì học gì nếu không trước hết tuyên xưng đức tin và sự quy phục Đấng làm chủ cả ngày sabbat này, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống? Chúng ta học gì dạy gì nếu không phải trước hết để biết Ngài hơn, yêu mến hơn và quy phục hơn? Mọi môn triết học thần học, mọi môn từ tín lý, luân lý, tu đức, Thánh Kinh, mục vụ, giáo luật, tâm lý…Tất cả đều cần tập trung vào việc hiểu biết, yêu mến, và quy phục Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, hiểu biết yêu mến và quy phục Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh phẩm trật do Ngài thiết đặt, các cộng đoàn trong đó Ngài hiện diện, mà cụ thể là Chủng viện Giáo phận Minh Hòa này và những cộng đoàn chúng ta đang sống.

-       Đức Kitô là đối tượng để học biết, nhưng Ngài cũng là chủ thể dạy chúng ta học biết nhờ Thánh Thần của Ngài mà tất cả đều phải cầu xin ở đầu mỗi giờ học, và cũng là phương cách là gương mẫu chúng ta phải noi theo trong việc học tập. Ngài học thế nào? Trong sự vâng phục hoàn toàn, đến độ càng học càng nên một với Cha. Hãy nhìn lên thập giá… Người ta nói đến “thần học bàn quỳ”…

-       Chính Ngài như quan phòng ban cho chúng ta những câu lời Chúa hôm nay, trong Phúc Âm: “Con Người làm chủ ngày sabbat” (Lc 6,5), để quy hướng tất cả về Chúa Giêsu; trong thư 1 Cr: “Anh em hãy theo gương chúng tôi mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì đã viết”, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. Thật vậy, anh em có hơn ai. Nếu có hơn, thì có gì mà không bởi nhận lãnh. Nếu đã nhận lãnh, sao lại vênh vang?” để tập chú học hành và học tập theo tinh thần “thần học bàn quỳ”.

KẾT:

Xin dùng một lời của Đức Mẹ, Mẹ chúng ta, để cùng nhau đi vào năm học mới: “Người bảo gì, hãy cứ làm theo” (Ga 2,5). Thiết nghĩ, những bài Lời Chúa hôm nay cũng chính là những gì Chúa Giêsu bảo, và Mẹ chúng ta bảo hãy làm theo.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh