CN 4 C VỌNG

Làm phép nhà nguyện Foyer de Charité tại gx. Vinh Sơn Liêm

16g30 CN 19/12/2021

1.        Hôm nay chúng ta cử hành nghi thức làm phép ngôi nhà nguyện nho nhỏ này cho quí chị em Mái Ấm Foyer, chúng ta có thấy lời Chúa, đặc biệt bài Phúc Âm, thật thích hợp và thích hợp một cách thú vị, bởi qua Đức Mẹ, Chúa đến viếng thăm, chúc lành và đem niềm vui đến cho chị em tại nơi núi đồi còn hoang sơ này không?

Nhìn lại, chúng ta thấy: Chúa nhật I mùa Vọng báo tin Chúa sẽ đến. Chúa nhật II cho thấy Gioan đến dọn đường. Chúa nhật III nói về niềm vui rộn lên vì Chúa đến gần. Còn Chúa nhật IV mùa Vọng hôm nay, với trình thuật Mẹ đi thăm viếng, có lẽ Phụng vụ muốn gọi Chúa nhật này là Chúa nhật của Ðức Mẹ đem Chúa đến.

2.        Sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin Mẹ sẽ thụ thai Con Thiên Chúa, đồng thời cũng được cho biết bà chị họ Isave đã già cả mà còn thụ thai được 6 tháng rồi, Maria đã vội vã lên đường đi thăm bà chị họ này. Mẹ muốn được chiêm ngắm công việc của Chúa Thánh Thần.

Vậy khi Người vừa vào nhà và chào bà Isave, thì lập tức bà này đã lớn tiếng kêu lên: "Trong giới phụ nữ có Người là diễm phúc. Và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người". Làm sao Isave biết Maria là người diễm phúc? Bà lại còn nói về Maria là «Mẹ của Chúa tôi đến với tôi». Làm sao bà biết Maria là “Mẹ của Chúa tôi”, Mẹ đã cưu mang Chúa Cứu Thế? Nỗi vui của bà quả là niềm vui cứu độ mà các tiên tri đã từng hứa cho thiếu nữ Giêrusalem, và tiên tri Mica trong bài đọc I đã loan báo sẽ xảy đến cho Bêlem nhỏ nhất trong xứ Giuđa. Chúng ta hãy nghe chính bà giải thích: "Vì này thoạt tiếng Người chào vừa đến tai tôi, thì hài nhi trong dạ tôi nhảy mừng".

3.        Như vậy Gioan đã bắt đầu đóng vai trò "tiền hô của ông". Ngay từ trong bụng mẹ, Gioan đã báo tin Chúa đến. Nhờ sự vui mừng của ông, mẹ ông đã được chỉ cho biết Ân Sủng đã đến trong con người Ðức Maria. Và nhờ việc ông nhảy mừng, chúng ta thấy rõ Lời Chúa phán với Ðức Maria đã công hiệu. Chúa nói là Chúa làm. Người Con Maria thụ thai sẽ được gọi là Giêsu vì Ngài đã đem ơn cứu độ đến. Ngài đã cho Gioan được sự vui mừng cứu độ. Và mẹ của Gioan đã được chia sẻ niềm vui ấy; để rồi Ðức Maria không thể nào giấu được nữa những ơn cao cả Người đã được và đang mang trong mình.

Do đó, câu chuyện đi viếng hôm nay là để xác nhận việc Con thiên Chúa đã đến để cứu đời. Vị tiền hô còn nằm trong dạ mẹ đã loan báo điều ấy. Và Mẹ Chúa hôm nay xuất hiện là để chúng ta biết ơn cứu độ đã gần.

4.        Thiên Chúa đã không dùng những hành vikhung cảnh thật nhỏ mọn để bày tỏ quyền năng cao cả của Người đó sao? Nếu Bêlem nhỏ bé nhất trong hàng các bộ tộc Giuđa, như lời sách Mica viết, thì câu chuyện thăm viếng xảy đến trong nhà bà Isave ở một làng không tên tuổi nào đó lại còn nhỏ bé hơn nữa. Nhưng tất cả những gì có vẻ nhỏ bé trong câu chuyện lại đều hết sức lớn lao. Nhờ sự nhảy mừng của Gioan trong bụng mẹ, chúng ta được biết “diễm phúc của Đức Maria” và đặc biệt thấy “phải chúc tụng Hoa Quả của lòng Người”.

5.        Phải chăng Phụng Vụ hôm nay không muốn chúng ta nghĩ rằng khiêm tốn và vâng phục thực thi giới răn Chúa là điều kiện để đón nhận Ơn cứu độ đang đến khi cho chúng ta nghe Bài đọc II (thư gửi tín hữu Do Thái) diễn tả tâm trạng của Chúa Kitô lúc vào trần gian: «Này Con đến để thi hành Ý muốn của Chúa».

KẾT

-           Thánh lễ này cho chúng ta được tiếp xúc với Chúa, Đấng đến cứu độ chúng ta.  Ước gì, trong bối cảnh “hoang sơ ban đầu của cộng đoàn Foyer Vinh Sơn Liêm” này, chúng ta được niềm tin như tiên tri Mica để khẳng định có ơn cứu độ. Niềm tin ấy sẽ giúp chúng ta được như Ðức Maria, đón nhận Chúa Cứu Thế vào lòng. Rồi như Người, chúng ta sẽ khiêm tốn dấn thân vào đời trong tinh thần tích cực thi hành Ý muốn của Chúa.

 

 


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh