LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

27/12/2021 - MTG Thanh Bình làm phép nhà nguyện và Tu viện

1.        Đức tin tông truyền

-           Đức tin của chúng ta là đức tin gì nhỉ? Thưa là đức tin phục sinh. Đức tin phục sinh ấy tựa vào đâu? Vào lời chứng của các tông đồ.

-           Thánh Gioan, vị Tông đồ tương truyền là chết già, trước hết là tông đồ của đức tin. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Chúa mà ông còn nhớ rõ và ghi lại là vào khoảng giờ thứ mười (Ga 1,35-39), cho đến cuối đời, Gioan đã TIN. 98 lần trong 21 chương sách Phúc Âm, Gioan đã lập đi lập lại chữ TIN. Đây câu cuối cùng trong Phúc Âm của ngài : “Người ấy biết mình đã nói thật, ngõ hầu cả anh em nữa cũng TIN”.

2.        Đức ái tông truyền

-           Tin gì ? Thưa tin rằng “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một mình”. Như vậy, Gioan khởi hành trong đức tin để lớn lên trong đức ái.

-           Trong Phúc Âm Gioan, không hề thấy ngài xưng tên Gioan, mà lại xưng là người “môn đệ Chúa yêu”. Có một giai thoại về ngài như sau : khi về già, Gioan không còn đi nổi, người ta phải khiêng ngài từ nhà đến nhà thờ. Được mời giảng trên đường đi, ngài chỉ lập đi lập lại có một câu : “Các con hãy yêu thương nhau”. Có một lần, có người bạo phổi dám xin Ngài nói thêm điều gì khác, thì ngài trả lời : “Đấy là luật duy nhất của Thầy chúng ta. Nếu các con chu toàn điều luật đó, thì các con không cần làm thêm điều gì nữa”.

-           Nói về tình yêu, Gioan có một trái tim nóng bỏng : “Điều đã có từ thuở ban đầu, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, điều chúng tôi đã sờ đến tận tay về Ngôi Lời của sự sống, và sự sống đã tỏ hiện. Chúng tôi đã thấy và chúng tôi làm chứng cho anh em sự sống đời đời. Điều chúng tôi đã từng thấy và đã từng nghe, thì chúng tôi loan báo cho anh em, ngõ hầu anh em được thông hiệp với chúng tôi, sự thông hiệp mà chúng ta có được với Đức Chúa Cha và với Con của Người là Đức Giêsu Kitô”.

-           Một câu nói như thế không còn là câu nói nữa, mà là máu, là xương, là kinh nghiệm sống về Thiên Chúa rồi. Không lạ gì mà Gioan được biểu tượng bằng chim phượng hoàng, bay cao bằng đôi cánh, lên cao mãi, sống thật gần Thiên Đàng.

3.        Đức tin và đức ái của chúng ta

-           Trái tim yêu thương nóng bỏng ấy của ngài như chất vấn chúng ta: tại sao chúng ta yếu đức tin, tại sao chúng ta tăng triển chậm chạp trong tình yêu ?

-           Phải chăng chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng không suy tư nghiền ngẫm hết lòng ; chúng ta cầu nguyện, nhưng được bao nhiêu lần thực sự cầu nguyện ; chúng ta rước Chúa vào lòng, nhưng được bao nhiêu lần để Chúa ngự trị trong tâm hồn, và bao nhiêu lần đẩy Chúa vào một xó xỉnh tâm tư rồi quên bẵng đi mất.

4.        Cảm thức Hội Thánh: Phẩm trật

-           Tình yêu của Gioan mạnh mẽ, nhưng lại thật tế nhị. Bài Phúc âm hôm nay ghi thế nào? Phêrô và Gioan cùng chạy ra mộ để chứng kiến ngôi mộ trống. Gioan, người môn đệ Chúa yêu, chạy nhanh hơn nên đến trước. Nhưng ông nhường bước cho Phêrô vào trong mộ trước. Không phải ông sợ, cũng chẳng phải ông chưa nghĩ ra việc phải vào trong mộ, mà vì một “cảm thức Hội Thánh” rất sâu xa. Phêrô vẫn là “Tông đồ cả” theo Ý của Thầy. Hội Thánh vẫn ý thức và tôn trọng “phẩm trật” Chúa Giêsu đã thiết đặt. Gioan đã nhường bước cho Phêrô vào trong mộ trước, vì lời chứng phục sinh vẫn phải đặt nền trên lời chứng của “tông đồ cả Phêrô” và của các tông đồ.

-           Ý thức phẩm trật, tôn trọng và cộng tác với phẩm trật để thi hành sứ vụ Giáo Hội, đó là cảm thức Hội Thánh.

5.        KẾT

-           Lời Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta theo gương thánh Gioan củng cố lại đức tin và lòng mến của mình vào Chúa Kitô, ngay trong đời sống hằng ngày của mình giữa lòng Hội Thánh, - đặc biệt trong bối cảnh ĐTC Phanxicô đã khai mạc hành trình THĐGM về Hiệp Hành khởi đi từ cấp Giáo phận với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Hiệp hành thế nào nếu không phải bằng đức tin và lòng mến.


Các Bài Giảng Của ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh