CHIA SẺ LỜI CHÚA CỦA ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG,

TÂN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐALẠT

TRONG LỄ NHẬM CHỨC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐALẠT

 

 

- Bài đọc I  : Dcr 8,20-23 (SBĐ/NL trang 279, số 5). Tv 18

- Bài đọc II : Ep 4,11-16  (SBĐ/NL trang 259)

- Tin Mừng : Ga 15,9-17  (SBĐ/NL trang 260, số 1)

 

 

Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ,

Thánh Phao-lô, trong bài đọc II trích thư gửi tín hữu E-phê-sô, đã xác tín rằng: chính Thiên Chúa “đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ”.

Như thế, theo Thánh Phao-lô, là Kitô hữu - giáo dân - giáo sĩ - tu sĩ, mỗi người đều được Thiên Chúa ban ơn gọi khác nhau. Tuy nhiên, mọi người đều “được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Ðức Kitô”, chính Đức Kitô là Đầu mà Hội thánh là thân thể của Người.

Hôm nay, trong Thánh Lễ đặc biệt này, chúng ta thấy sự hiện diện của đủ mọi chi thể, hiệp thông với nhau trong cùng một thân thể, và cùng nhau hiệp thông với vị Thủ lãnh là Đức Kitô. Chúa Thánh Thần là đấng đã, đang và sẽ thực hiện công trình xây dựng thân thể Đức Kitô “cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô”.

Muốn đạt tới mục tiêu đó, thánh Phao-lô mời gọi “sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Ðức Kitô vì Người là Ðầu”.

Vươn tới Đức Kitô đồng nghĩa với nỗ lực sống theo gương Đức Kitô là Sự Thật và là Bác Ái viết hoa.

Đây cũng là sự thật mà Đức Kitô đã mac khải qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan: “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Thật đáng trân trọng biết bao khi nghe biết về tình yêu thương trong và giữa các cộng đoàn giáo xứ thuộc giáo phận Đà Lạt, trong gia đình giáo phận Đà Lạt, trong và giữa các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đặc biệt trong linh mục đoàn giáo phận Đà Lạt, dòng triều sát cánh bên nhau, tất cả cùng nhau xây dựng thân thể Đức Kitô là Hội thánh tại địa phương.

Ước mong rằng: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau”, để nhờ đó lời ngôn sứ Dacaria trong bài đọc I về viễn ảnh ơn cứu độ cũng được thể hiện trong địa bàn giáo phận Đà Lạt chúng ta: “Mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em."

Amen.

 


Về Trang Mục Lục