LỄ KHẤN LẦN ĐẦU

HỘI DÒNG THÁNH PHAOLÔ THIỆN BẢN
Đà Lạt 14/7/2017

(Bài giảng của ĐC An tôn)


Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt và giáo xứ Bảo Lộc có Nhà Sách do các nữ tu thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện bản phục vụ. Hôm nay chúng ta tham sự Thánh Lễ Tuyên khấn Lần đầu của 7 nữ tu thuộc Hội Dòng này. Đặc biệt, các chị sẽ đọc lời tuyên khấn trước Mình Thánh Chúa sau kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa”, khi dứt lời nguyện “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con…”. Ngoài việc tuyên khấn tuân giữ ba Lời khuyên Phúc Âm (khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục), các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản có tuyên khấn gì đặc biệt không ?

Theo tư liệu của Hội Dòng, được biết Cha Joseph Schorderet, được Chúa Thánh Thần tác động, đã muốn sử dụng phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất của thời đại ngài là “sách báo, in ấn, được nâng cấp thành một hoạt động tông đồ để loan báo Tin Mừng, nâng cao trình độ văn hoá và nhận thức của dân chúng”. Hội được sáng lập cách đây 144 năm vào ngày 8/12/1873 tại Fribourg (Thụy Sĩ).

Thuở ban đầu, Vị Sáng lập tổ chức công trình của ngài với các “Nữ Công nhân Thánh Phaolô” dưới sự phù trợ của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, của Thánh Giuse và của Thánh Nữ Magarita-Maria Alacoque, hầu làm cho các dân tộc được ơn cứu rỗi qua hoạt động tông đồ bằng sách báo, in ấn, với lòng nhiệt tình hăng say của các cộng đoàn tín hữu tiên khởi.

Năm 1874, “Hội Nữ Công nhân Thánh Phaolô” được Giám mục giáo phận Lausanne (Thụy Sĩ) chuẩn y là một Hội thuộc quyền giáo phận.

56 năm sau, qua Sắc lệnh ngày 15/7/1930, Đức Giám mục Giáo phận Lausanne, Genève và Fribourg (Thụy Sĩ) đã phê chuẩn bản Hiến Chương của Hội Nữ Công nhân Thánh Phaolô. Từ đó, Hội Nữ Công nhân Thánh Phaolô đã trở thành Hội Dòng Nữ tu Thánh Phaolô theo Giáo Luật, với sự chuẩn y của Bộ Tu sĩ, thuộc quyền Tòa Thánh. Hội Dòng chọn Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại làm Bổn Mạng, lễ mừng ngày 25/1.

Hội Dòng Thánh Phaolô được chính thức thành lập tại Việt Nam ngày 30/1/1974. Tại VN, Hội Dòng được gọi là Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản.

Hội Dòng lấy “Bài Ca Đức Mến” trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, Chương 13,  làm Hiến Chương căn bản của Hội Dòng: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả… Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13, 4-7.13).

Tại sao lại lấy “bài ca đức mến” làm Hiến chương căn bản của Hội Dòng ? Thiết tưởng các bài Thánh Kinh được chọn đọc trong Thánh Lễ hôm nay cũng có thể trả lời cho chúng ta câu hỏi đó.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan (x. Ga 15,9-17) nhắc nhớ điều Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em… Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại… Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

Yêu thương nhau chính là cách đáp lại tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa đã được ngôn sứ Isaia nói đến trong bài đọc 1 (x. Is 61, 9-11): “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa…vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ… như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân”. Hạt và hoa ở đây chính là hạt và hoa đức mến, hạt và hoa tình yêu.

Sở dĩ nở hạt và trổ hoa được là nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta không ngừng chúc tụng Thiên Chúa như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô (x. Ep 1, 3-14): “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta…Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô… Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người”.  

Các chị tuyên khấn hôm nay phần nào muốn đáp lại tình yêu của Chúa dành cho mình như lời Đức Giêsu đã nói với những người được Chúa gọi: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14). Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17).

Giờ đây, chúng ta tiếp tục tham dự Thánh Lễ với tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả chúng ta biết sống “bài ca đức mến”, cầu nguyện cách riêng cho các nữ tu tuyên khấn lần đầu hôm nay, cũng như cho Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản có nhiều thiếu nữ tiếp nối đặc sủng của Đấng Sáng Lập là “cung cấp lương thực nuôi dưỡng trí tuệ con người” và mở rộng Vương quyền của Đức Giêsu Kitô bằng “sách báo, in ấn, được nâng cấp thành một hoạt động tông đồ”. Amen.


Nghi Thức Tuyên Khấn Lần Đầu Của Các Tập Sinh Hội Dòng Phaolô Thiện Bản Tại Nhà thờ Chánh Toà Đà lạt.

Các Bài Giảng Của ĐC Antôn Vũ Huy Chương