ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ
GIÁO XỨ VINH SƠN
02/03/2019

(Bài giảng của ĐC An-tôn)

Tại Israel, chỉ có một đền thờ duy nhất ở thủ đô Giêrusalem. Bài đọc I trích sách Samuel  (x. 2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16) thuật lại việc vua Đavít muốn xây một đền thờ để đặt hòm bia Giao ước, ngụ ý muốn làm một ngôi nhà xứng đáng cho Chúa ngự. Nhưng Chúa lại hứa với vua Đavít là Chúa “sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.

Lời hứa của Chúa thành hiện thực khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người thuộc dòng dõi vua Đavít, Đấng thiết lập Nước Thiên Chúa nhằm quy tụ muôn dân thành một dân tộc là Dân Thiên Chúa trong Hội thánh tại thế và trong thiên quốc vĩnh cửu.

Do đó, qua bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Êphêsô  (x. Ep 2, 19-22), thánh Phaolô khẳng định: “Anh em là người nhà của Thiên Chúa: Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần”.

Như thế, Vua Đavít muốn xây dựng một ngôi nhà thờ bằng gạch đá cho Chúa, nhưng Chúa lại muốn xây dựng một tòa nhà là những con người hiệp nhất với nhau để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần. Chính thánh Phaolô nhắc nhớ tín hữu Côrintô rằng: “Anh em lại chẳng biết rằng con người anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao?” (1 Cr 6,19). Đền thờ này “được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường”.

Bài Phúc Âm (x. Mt 16, 13-18) thuật lại việc ông Simon Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu nói với ông: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.  

Hôm nay chúng ta khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ, nhưng các bài đọc trong Thánh Lễ lại lưu ý về việc xây dựng Hội thánh là Thân Thể Đức Giêsu Kitô.

Giáo xứ là Hội thánh tại địa phương. Giáo phận Đà Lạt định hướng xây dựng giáo xứ theo khuôn mẫu Hội thánh thuở ban đầu, mà Sách Công vụ Tông đồ (x. Cv 2, 42-27) đã ghi nhận: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau… Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”.

Như thế, trong việc xây dựng giáo xứ, cần quan tâm: một là, xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn đức tin, “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy”, cụ thể qua việc học giáo lý cộng đồng; hai là, xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn phụng tự, “siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng”, cụ thể qua việc đọc và hát cộng đồng; ba là, xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn bác ái, “luôn luôn hiệp thông với nhau”, cụ thể qua các hoạt động bác ái theo tinh thần thánh Vinh Sơn; nhờ đó trở nên một cộng đoàn truyền giáo,“Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”.

Điều Hội thánh quan tâm là tính cộng đoàn của Hội thánh. Như ngôi nhà thờ vật chất được xây dựng bởi nhiều viên gạch do xi-măng gắn kết lại, cũng thế Hội thánh được xây dựng bởi nhiều cá nhân gắn kết với nhau bằng Thánh Thần Tình Yêu, được đặt trên nền móng là các tông đồ mà Chúa Giêsu là viên đá góc.

Ước gì việc xây dựng nhà thờ dâng kính thánh Vinh Sơn là cơ hội để mọi người trong Giáo xứ hiệp nhất với nhau hơn nữa trong việc xây dựng Nhà Chúa và xây dựng Giáo xứ. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã cảm nhận được lời mời gọi của Thiên Chúa khi sống trong hoàn cảnh mà tinh thần sống đạo bị xuống dốc trầm trọng. Ngài đã quan tâm đến việc đào tạo đời sống đức tin, phụng tự và bác ái để truyền giáo, đặc biệt là giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau trở thành những viên đá yêu thương, để làm cho khuôn mặt của Hội thánh được biểu lộ trên tất cả mọi người như hình ảnh nhà thờ mới mà chúng ta khởi công xây dựng hôm nay. Amen.

---------------------------------------------------------
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn
---------------------------------------------------------

Các Bài Giảng Của ĐC Antôn Vũ Huy Chương