GIÁO XỨ THẠNH MỸ

(Bài giảng của Đức Cha Antôn trong buổi lễ nhậm quản xứ Thạnh Mỹ của cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên)

Cám ơn Cha Giuse Nguyễn Viết Liêm

- Nối tiếp công việc “gieo giống và vun tưới” của các Cha Hội Thừa Sai Paris và các Cha Dòng Phanxicô tại M’lon, suốt 27 năm qua, từ năm 1988 đến nay, cha đã làm cho “hạt giống trổ bông, giáo xứ M’lon - Thạnh Mỹ hình thành và phát triển”. Thay mặt Giáo phận, tôi xin chân thành cám ơn Cha.

Giới thiệu Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên

- sinh 27.11.1968 / 47 tuổi

- Sau thời gian “đi bộ đội” rồi tốt nghiệp đại học, Cha đã dâng mình cho Chúa, tu học tại Đại Chủng viện và được truyền chức linh mục ngày 18.10.2011.

- Phó xứ Thánh Tâm - Lộc Phát (hạt Bảo Lộc)

- Phó xứ Tân Hóa (hạt Bảo Lộc)

- Nay được bổ nhiệm làm quản xứ M’lon - Thạnh Mỹ

- Cha Phêrô Võ Trung Thành, năm 1973 đã từng là phó xứ M’lon - Thạnh Mỹ, tuy đã được nghỉ hưu, nhưng sức khỏe còn tốt, nên sẽ ở tại nhà xứ này, để phụ giúp Cha trong công việc lo cho giáo xứ.

- Xin chân thành cám ơn quý Cha.

Giảng:

Thánh Gioan Tông đồ, trong bài Tin Mừng, đã ghi nhớ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho các tông đồ và những người được trao phó:

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian… Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

- Chúa Con được Chúa Cha sai đến thế gian và đã thưa cùng Cha: “Này con xin đến để thi hành ý Cha”. Ý của Chúa Cha là muốn cho mọi người được hạnh phúc làm con Thiên Chúa ngay ở đời này và vĩnh cửu đời sau.

- CG đã thiết lập Hội Thánh, gồm dân Chúa và những người phục vụ dân Chúa:“Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho... kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái” (bài đọc 1).

- Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu đã vâng lời, Ngài đã thưa với Chúa Cha rằng: “Này con xin đến để thực thi ý Cha.” Ngày hôm nay cha Giuse Nguyễn Mạnh Tuyên cũng được Thiên Chúa sai đến Giáo xứ Thạnh Mỹ này để thi hành thánh ý của Thiên Chúa…Trong Giáo xứ chính Chúa Giêsu là trung tâm. Cha Xứ, Hội đồng Giáo xứ, tu sĩ, giáo dân luôn lắng nghe nhau, cùng nhau tìm ý Chúa để thi hành. Con người luôn bị cám dỗ lấy mình làm trung tâm…Nếu ý thức Chúa Giêsu là trung tâm và cùng Chúa Giêsu cầu nguyện “xin cho họ nên một” thì sẽ dễ hiệp nhất với nhau hơn.

Phương hướng Phúc-Âm-hóa giáo xứ là sống theo cách sống của các tín hữu đầu tiên như Sách Công vụ Tông đồ đã ghi: “Họ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 42.47). Như thế, mỗi người nỗ lực xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn bác ái, để trở nên một cộng đoàn truyền giáo. Amen.