THÔNG BÁO CUỐI LỄ DẦU - 2017

 

1. Lúc đầu lễ, chúng ta đã nghe thông báo: “Ngày lễ Truyền Chức Giám mục sẽ được thông báo sau”. Theo Giáo luật (đ.379), Đức Giám mục tân cử phải được truyền chức giám mục trong vòng 3 tháng kể từ ngày Tòa Thánh “công bố”. Dự kiến lễ truyền chức giám mục sẽ được cử hành tại Trung tâm Mục vụ vào ngày 31 tháng 5, tháng Đức Mẹ. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện và cộng tác vào công việc tổ chức Lễ Truyền Chức Giám mục theo định hướng của Ban Tổ chức.

2. Theo Giáo luật (đ.406), Giám mục Phó “phải được Giám mục Giáo phận đặt làm Tổng Đại diện”. Tuy nhiên, xin Cha Tổng Đại diện tiếp tục nhiệm vụ cho đến sau ngày lễ truyền chức Giám mục Phó Đaminh.

3. Theo Giáo luật (đ. 476), Giám mục Giáo phận có thể đặt một hay nhiều Đại Diện Giám mục; các vị này có quyền thông thường  mà luật phổ quát dành cho Tổng Đại Diện, nhưng chỉ trong một số công việc nào đó. Tôi dự kiến sẽ bổ nhiệm Cha Phaolô Lê Đức Huân làm “Đại Diện Giám mục đặc trách người dân tộc”.


3. Sau khi tham khảo ý kiến Ban Tư vấn, tôi quyết định gọi:

* 7 thầy sau đây lãnh chức linh mục vào sáng Thứ Sáu, 23/6/2017, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, kết thúc Tuần Thường huấn của các linh mục tại Trung tâm Mục vụ:

- Thầy Anphongô Bùi Văn Ngọc, gx Tân Hà

- Thầy Phaolô Nguyễn Hữu Phan, gx Madaguôi

- Thầy Phaolô Phạm Nguyễn Quốc, gx Tân Rai

- Thầy Phaolô Nguyễn Văn Sỹ, gx Hòa Nam

- Thầy Vinhsơn Hoàng Văn Tình, gx Tân Lạc

- Thầy Antôn Nguyễn Quốc Tuấn, gx Suối Mơ

- Thầy Đaminh Ng. Ngọc Bách, ICM, gx P. Hiệp

* 5 thầy ICM sau đây lãnh chức Phó tế vào chiều Thứ Năm, 22/6/2017:

- Thầy Phaolô Maria Nguyễn Văn Bang

- Thầy Giuse Nguyễn Phước Đạt

- Thầy Phaolô Nguyễn Văn Hải

- Thầy Vincente Phạm Thanh Phong

- Thầy Phêrô Nguyễn Đình Ngân

4. Xin kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà anh chị em một Tuần Thánh dồi dào ân sủng của Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh.

 

Antôn Vũ Huy Chương

Giám Mục Đalat


Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục DL