LUÂN THƯ 11.

 

                   Kính gửi: Anh Em Linh Mục

                                 Giáo Phận Đà Lạt.

 

                             Anh Em thân mến !

 

          Lế Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp để chúng ta cởi mở tâm hồn với nhau. Nhiều chuyện xảy ra cho Giáo Phận chúng ta trong những tháng ngày gần đây càng thúc đẩy tôi viết bức thư này.

          Chúng ta hãy nhớ tới con số những anh em Linh mục hiện nay không thể thi hành chức vụ trong Giáo Phận nhà. Chúng ta cần tìm hiểu từng trường hợp cụ thể để sống chức Linh mục duy nhất. Đăc biệt chúng ta phải đem mọi lao công vất vả của anh em lên đĩa thánh mà chúng ta dâng lên hằng ngày. Chỉ như vậy chúng ta mới khỏi sao nhãng nghĩa vụ bác ái huynh đệ. Và nhờ đó chúng ta sẽ biết sống ơn gọi Linh mục trong hoàn cảnh này hơn.

          Vũ trụ luôn chuyển động. Lịch sữ thay đổi không ngừng. Ơn cứu độ hằng tìm những ngả đường mới để đến với tạo vật. Dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần không ngớt đổi mới mặt địa cầu. Nhưng Người không làm việc một mình, mà cùng với Hội Thánh. Chúng ta chỉ là những cộng sự viên sinh động khi thao thức tìm hiểu và thi hành Thánh ý của Người. Lẽ ra, mỗi thánh lễ cử hành mầu nhiệm Tử Nạn - Phục Sinh phải đổi mới chúng ta trước hết.

          Thế mà mục vụ của chúng ta nhiều khi vẫn chưa ra khỏi các rãnh xe cũ. Chúng ta có thể vất vả làm không hết việc. Nhưng thử hỏi những nỗ lực ấy đã đem đến những hiệu quả nào? Giáo dân có thật sự thánh thiện hơn ở giữa đời và bằng những sinh hoạt trần thế để thánh hiến đời hay không? Hay là chúng ta mới chỉ quan sát họ ở nhà thờ và cố gắng giúp họ sốt sắng ở nơi thánh?

          Nhận định lại phương hướng, tất phải bố trí lại sinh hoạt. Thánh lễ và các bí tích là những cử hành phụng vụ cao cả nhất. Nhưng chính ưu vị đó lại đòi nhiều công lao chuẩn bị. Có thể nói phải làm rất nhiều việc để cử hành một thánh lễ hay một bí tích. Và một trong những công việc ấy – theo quan niệm thông thường của chúng ta – là giảng giải Lời Chúa hay là dạy giáo lý. Nhưng với Công Đồng Vatican II, chúng ta đã quen với từ ngữ “ Cử Hành Lời Chúa “. Và như vậy, lẽ ra chúng ta phải giúp được cho giáo dân hiểu rằng, họ phải muốn đến với Lời Chúa như thích đi lễ; và mỗi khi đọc Lời Chúa họ phải ao ước được nuôi sống thực sự bằng mọi ơn từ Miệng Người phán ra.

          Công Đồng cũng đã năng dùng kiểu nói “Giáo dục đức tin “ để giúp chúng ta hiểu rằng việc dạy giáo lý không nhằm truyền thông một mớ kiến thức và một hệ thống tư tưởng, nhưng phải đi đến chỗ đổi mới được con người theo hình ảnh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và không thể có được một nền giáo dục thích đáng nào nếu chỉ có những buổi thuyết giáo cho cả nhà thờ, hay cho cả các ông, cho cả các bà, cho cả thanh thiếu niên ..v.v.. Còn đâu hình ảnh người mục tử đích thực biết tên, gọi tên từng con chiên và săn sóc mỗi con chiên theo yêu cầu của nó? Đến nỗi có lần Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn về thái độ người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Thế nên chúng ta phải biết phối trí “ mục vụ cộng đồng “ với “ mục vụ nhân vị “ để có một nỗ lực giáo dục đức tin thật sự.

          Chính cách làm việc như thế sẽ đem lại cho chúng ta những “ giáo dân trưởng thành “ biết chia sẻ sứ vụ tông đồ mà Chúa Giêsu đã để lại cho tất cả Hội Thánh. Một Giáo Xứ có những Giáo dân như vậy sẽ đầy Thần Khí và bớt mầu sắc thể chế. Cơ cấu vẫn cần; nhưng nếu không sinh động theo Thần Khí, nó sẽ không khác một tổ chức thế trần và không thích hợp với thời đại mới… Ngược lại, những Giáo dân trưởng thành, có ý thức và nhiệt tình với đòi hỏi của Tin Mừng, sẽ đem lại cho Giáo Xứ bộ mặt đích thực của DÂN THIÊN CHÚA đang sống mãnh liệt sứ mạng là men ở giữa bột.

          Vẫn biết chúng ta không có đặc sủng để nói và dạy những điều thuộc thẩm quyền của xã hội loài người; nhưng chúng ta hằng phải cố gắng nêu cao - nhất là bằng gương sáng – khả năng của Tin Mừng và của Bác Ai trong sứ mạng sáng thếcứu thế. Tôi tưởng về phương diện xã hội, người Giáo dân tốt lúc này phải lao động với tinh thần xả kỷ và tin tưởng. Và người Linh Mục tốt phải chứng tỏ cuộc đời đã hiến thân để phục vụ. Nhiều nét trong nếp sống cũ phải bỏ đi; và phải làm sáng tỏ nhiều nhân đức Phúc âm như khó nghèo, khiêm tốn và hiền từ.

          Nhưng trên hết phải tìm Bác Ai. Linh mục hãy cùng với Tu Sĩ và Giáo dân làm thành cộng đồng huynh đệ, để làm chứng chúng ta là môn đệ của Chúa. Những sức công phá cộng đồng bác ái mà người Linh Mục đứng đầu thường là những dư luận không hay liên quan tới những vấn đề tiền bạc, phụ nữ và độc diễn, coi nhẹ ý kiến và phần đóng góp của người khác.

          Chúng ta thật ngại nói những điều này. Nhưng nhìn vào Thánh Tâm chảy máu của Đức Kitô, chúng ta tin vào tình yêu thiết tha của Người để cảm thấy được tha thứ và dễ tha thứ cho anh em, đặc biệt cho người anh em đang viết những hàng chữ yêu thương này.

          Xin Anh Em thêm lời cầu nguyện cho tôi. Và cho tất cả chúng ta đi sâu hơn nữa vào đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Chỉ khi nào có một nếp sống như vậy, chúng ta mới luôn đẹp lòng Chúa, biết làm theo ý Người và bác ái thật sự với anh em. Nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, việc cầu nguyện kết hiệp với Chúa là phương thế duy nhất để trung thành và an vui.

          Nhiều anh em của chúng ta đang cần những ơn trên. Chúng ta phải mật thiết hiệp nhất với những người anh em đó. Chúng ta phải lưu tâm đến những người em nhỏ nhất. Và thật là niềm vui cho tất cả chúng ta, năm nay được mừng Ngân Khánh Linh Mục của các Cha: P. Mạnh Trọng Bích, L. Đỗ Ngọc Giá, Y. Nguyễn Minh Luân, Đ. Trần Đức Tuấn, P. Nguyễn Văn Hồ và Y. Hoàng Kim Thao. Chúng ta tạ ơn Chúa và cám ơn các Cha đã tận tụy cho Giáo Hội và Giáo Phận. Dịp cấm phòng năm, chúng ta sẽ nhắc lại việc này. Nhưng chia sẻ buồn vui trong cuộc đời của anh em là công việc phải làm hằng ngày để sống thật chức Linh Mục duy nhất. Vì thế chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho Cha già Thứ ( Châu Sơn ) mới qua đời ngày 21/05.

 

          Nguyện Thần Trí của Chúa Giêsu Linh Mục Thượng phẩm hoạt động mạnh mẽ nơi tất cả chúng ta. Và xin Thánh Tâm Người luôn đổ tràn phúc lành tình yêu xuống trên Giáo Phận nhà.

 

                                      Đà Lạt, ngày 28 tháng 05 năm 1978.

 

                                                Batôlômêô NGUYỄN SƠN LÂM.

                                                Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt

 

 


Mục Lục Các Bài Giảng Của ĐC Mathôlômêô Nguyễn Sơn Lâm