THỜI ĐÔNG

J. Đinh Đông

 

 

Chiều buông ngả bóng nắng vội tan

Tiết giá thời đông đã ngập tràn.

Gió đẩy hương đưa mang khúc hát,

Mây trôi sắc cuốn quyện cung đàn.

Hợp cùng Thần sứ trên Cung Thánh,

Hòa với Mục đồng dưới thế gian.

Vẳng tiếng chuông ngân thôn tịnh vắng,

Cao cung chúc tụng Chúa xuống phàm.

 


NGƯỜI MÔN ĐỆ - Tập II