CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

(Cập nhật 26/11/2019)

 

GIÁO HẠT MAĐAGUÔI

Gồm các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên

·         GIÁO XỨ : 5

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1          

CÁT TIÊN

2,440

Tt. Ðồng Nai, Cát Tiên

Giuse Phạm Văn Tuấn

    2  

ĐẠ M’RI

6,270

Tt. Đạ M’ Ri, Ðạ Huoai

Giuse Lê Anh Tài

    3  

ĐẠ TẺH

5,960

Tt. Ðạ Tẻh, Ðạ Tẻh

Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông

    4  

ĐỒNG NAI THƯỢNG

1,502

X. Đ. Nai Thượng, Cát Tiên

Giuse Phạm An Nhàn

    5  

MADAGUÔI

4,552

Tt. Madaguôi, Ðạ Huoai

Phaolô Vũ Đức Vượng

    6  

PHƯỚC LỘC

 

Xã Phước Lộc, H. Đạ Huoai

Antôn Vũ Thanh Hòa

·         GIÁO SỞ : 1

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1          

ĐẠ NHA

1,000

Xã Quốc Oai, H. Đạ Tẻh

Đaminh Đoàn Hữu Du

·         GIÁO HỌ: 6

Stt

Tên

Số giáo dân

Địa chỉ

Cha quản xứ, quản nhiệm

    1          

ĐẠ OAI

 

Xã Đạ Oai, H. Đạ Huoai

Phaolô Vũ Đức Vượng

    2  

GIA VIỄN - TIÊN HOÀNG

 

Xã Gia Viễn, H. Cát Tiên

Giuse Phạm Văn Tuấn

    3  

K’LONG

 

Xã K’Long, H. Đạ Tẻh

Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông

    4  

MỸ ĐỨC

 

Xã Mỹ Đức, H. Cát Tiên

Giuse Phạm Văn Tuấn

    5  

PHƯỚC CÁT

 

Xã Phước Cát, H. Cát Tiên

Giuse Phạm Văn Tuấn

 

Tổng cộng toàn Giáo Phận : 111 giáo xứ - 25 giáo sở - 27 giáo họ

Chữ viết tắt :

CM     : Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

CSsR  : Dòng Chúa Cứu Thế

ICM    : Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo

OFM   : Dòng Phanxicô

OP     : Dòng Đaminh

SDB   : Dòng Don Bosco

SJ      : Dòng Tên

 

Ghi chú : Cha quản xứ : chữ đứng ; Cha quản nhiệm : chữ nghiêng