"Với một cảm nhận tín ngưỡng "bẩm sinh" và với cuộc sống liên lỉ trong mối lo sợ bị các ác chúa và tà thần trừng phạt (nên họ cần phải dâng cúng những gì thuộc về mình để làm nguôi cơn giận của các vị), thành phần những con người tốt lành của chúng ta đó, một khi được học hỏi để nhận biết Thiên Chúa tối cao và thương xót, là Người Cha và là Ðấng Bênh Ðỡ, liền gắn chặt với Chúa và vĩnh viễn trung thành với Người"
(trích lời phát biểu của Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trong phiên họp chung, Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Roma 24-4-98.)

Trở về Trang IV