Trích Tiểu Sử

 

Đức Cha Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

 

          Sinh ngày 13.8.1929

          Tại Tùng Chính Nga-Sơn Thanh Hóa

          Con thứ hai trong 8 người con của Ông Phêrô Nguyễn hữu Phương

và Bà Maria Magdalêna Trần thị Khiêm

          Năm 1940 nhập Tiểu chủng viện Ba Làng

          Năm 1951 Nhập Đại chủng viện Xuân Bích Hà Nội

          Thụ Phong Linh Mục ngày 29.6.1957 tại nhà thờ chánh tòa Sài-Gòn

          1959-1963 du học tại Pháp và Rôma

                   1961 lấy bằng cử nhân thần học

                   1963 lấy bằng tiến sỹ triết học

          1964-1965 Giáo sư Triết học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long

          1966-1975 Giám Đốc Đại chủng viện Xuân Bích Huế

          Ngày 30.1.1975 được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt

          Thụ Phong Giám Mục ngày 17.3.1975 tại Vương Cung Thánh Đướng Sài Gòn

          Nhận Giáo Phận Đà Lạt ngày 19.3.1975

          Ngày 23.3.1994 được Tóa Thánh bổ nhiệm Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa

          Nhận Giáo Phận Thanh Hóa ngày 24.6.1994

          Được Chúa gọi về 0 giờ 15 phút ngày 9.6.2003

          Hưởng thọ 74 tuổi

          46 năm Linh Mục

28 năm Giám Mục trong đó 19 năm làm Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt và 9 năm làm Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa.

 

(trích tài liệu của gia quyến, do bào đệ của Cố Giám Mục Bartôlômêô, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Duyên cung cấp)


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà