LỄ NHẬM CHỨC QUẢN XỨ

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA DALAT.

 

             Để tiếp nối sứ mạng mục tử của Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh vừa được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Nha Trang, Đức Cha Giáo Phận đã chính thức đặt Cha Phaolo Lê Đức Huân làm Quản Xứ Nhà Thờ Chánh Tòa Dalat . Thánh lễ nhậm chức được tổ chức vào lúc 09g30 ngày 28-08-2005 với sự tham dự của hai Đức Cha, các cha trong Giáo Phận và đông đủ mọi thành phần dân Chúa. Đặc biệt trong lễ nhậm chức hôm nay, ngoài đại diện Hạt Bảo Lộc và Giáo Xứ Tân Hà còn có hơn 200 anh chị em người dân tộc đến từ giáo điểm B"Sumrắc nơi Cha Phaolo đã từng phục vụ .

 

 Lm.Gioan Bosco

Xin xem hình

Về Trang Mục Lục