GIÁO HẠT BẢO LỘC CÓ THÊM MỘT GIÁO XỨ - GIÁO XỨ SUỐI MƠ

VÀ GIÁO DÂN ĐÓN CHA QUẢN XỨ TIÊN KHỞI: GIUSE TRẦN ĐỨC LIÊM

 

Vào lúc 7 giờ 30, ngày 29 – 12 – 2005 Giáo dân hai xứ Tân Bùi và Suối Mơ thuộc Giáo hạt Bảo Lộc đã cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do cha Giuse Trần Đức Liêm chủ sự. Mọi người cùng cha Giuse cảm tạ Thiên Chúa đã giúp đỡ, soi sáng cho cha Giuse hoàn thành trách nhiệm cha phó Giáo xứ Tân Bùi trong những năm qua,  và cũng trong giờ chầu này mọi người cũng cầu nguyện cho cha Giuse được sự chở che và thêm sức mạnh của Người trong công việc mới: Quản xứ Suối Mơ – Một Giáo xứ mới được tách ra từ Giáo xứ Tân Bùi.

Sau giờ chầu Thánh Thể, Giáo dân hai giáo xứ, kẻ đưa người đón nối thành một đoàn người đi xuôi về hướng đầu đèo Bảo Lộc, nơi địa bàn của Giáo xứ Suối Mơ.

Các Hội đoàn của Giáo xứ Suối Mơ đã đứng hai bên con đường dẫn vào Nhà Thờ để chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Giám mục Giáo Phận Dalat, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên, hơn 50 Cha của các Giáo xứ và bạn cùng lớp với Cha Quản xứ mới, các tu sĩ nam nữ, quan khách…

 Đúng 9 giờ 30, Đức Cha Phêrô cùng Linh mục đoàn tiến vào nhà thờ cùng hiệp dâng Thánh lễ và tiến hành nghi thức nhận xứ mới. Đã có gần 1000 Giáo dân tham d. Mọi người được nghe Cha Tổng Đại Diện PhaoLô đọc quyết định thành lập Giáo xứ Suối Mơ của Toà Giám Mục Dalat .(Do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ký ngày 25 – 12 – 2005). Và sau đó Cha Quản Hạt Giuse công bố văn thư bổ nhiệm Cha Quản xứ. (Do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám Mục Giáo phận ký ngày 29-12-2005).

Bài  giảng trong Thánh lễ giao nhận xứ, Đức Cha Phêrô có đoạn nhắc nhở:” …Anh chị em hãy biến đổi nơi này thành cộng đoàn dân Chúa, bằng cách sống theo lời Chúa, giữ giới răn của Chúa. Khi đã trở nên một Giáo xứ rồi thì anh chị em phải hợp tác chặt chẽ với Cha Quản xứ trong mọi công việc, trong đó có vấn đề phụng vụ… không thể tuỳ tiện và có “sáng kiến” cá nhân…” Một vấn đề quan trọng khác Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: “… Vấn đề truyền giáo – Ngoài 3.500 Giáo dân ở Suối Mơ, Cha Tân Quản xứ và Giáo dân ở đây phải liệu làm sao để loan báo tin mừng cho hết tất mọi người đang sống trên phần đất xã Đại Lào này…Mọi người trong các Giáo xứ, trong Giáo Hạt, Trong Giáo phận sẽ cùng đồng hành với Giáo dân Suối Mơ!...”  Ngoài ra Đức Cha cũng đã nhắc nhở cho Giáo dân biết công lao của các Cha đã có công khai phá, mở mang và bồi đắp cho Giáo xứ Suối Mơ có bộ mặt như ngày hôm nay.

Trong Thánh lễ mọi người đã sốt sáng cầu nguyện cho Cha Tân Quản Xứ và cho Giáo xứ Suối Mơ ngày càng mở mang và phát triển về mọi mặt. Cuối Thánh Lễ, thay mặt Giáo dân, ông Giacôbê Mai Công Thành Trưởng Ban Hành Giáo đọc lời cám ơn Đức Cha Phêrô và kính dâng lên Đức Cha, Cha Tân Quản xứ bó hoa tươi thắm.

 

Nguyễn Thành Trung

 

Xin xem hình

Về Trang Mục Lục