HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC
ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH
15-12-2005

Auto/Stop

Hình ảnh: Photo Studio Lộc - Đàlạt