Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đalạt

Nghi thức suy tôn Thánh giá chiều thứ sáu Tuần thánh năm nay có sự hiện diện của Đức cha Antôn Giám mục Giáo phận và Đức cha phó tân cử Đaminh cùng các cha đồng tế. Quyền chủ sự nghi thức được trao cho Đức cha phó Đaminh.

Bài giảng của Đức cha hướng cộng đoàn đến việc làm chính của Hội thánh và các Kitô hữu trong phụng vụ ngày thứ sáu Tuần thánh là ở lại bên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trong bầu không khí thinh lặng để có thể cảm thông sâu xa với những cực hình khủng khiếp của Chúa, chiêm ngắm thái độ, phong cách của Ngài giữa những tra tấn nhục nhã để học đòi bắt chước.

Theo chia sẻ của Đức cha, ba bài đọc ngày thứ sáu Tuần thánh đều tập trung phát họa hình ảnh của Đức Giê su Kitô trong cuộc thương khó, khổ nạn của Người. Trong đó, thể hiện ba nét chính.

Thái độ bình an, thanh thản của Chúa giữa những đe dọa. Sự kiên nhẫn vô cùng, không hề có một thái độ, cử chỉ, lời nói nào đi ngược lại với những giáo lý mà Người đã rao giảng. Ngài chết trong tâm tình xin Chúa Cha tha cho những kẻ đã đóng đinh Ngài.

Trước những đau khổ, độc ác phải chịu, Chúa không tỏ ra khinh khỉnh, kiêu căng chỉ cậy vào sức mình. Ngược lại, phản ứng cuả Ngài đầy nhân bản, rất con người và rất gần gũi với chúng ta. Ngài đã run rẩy, sợ hãi mướt mồ hôi máu; Trên thập giá, Ngài thốt lên những lời bộc lộ nỗi đau đớn tận tâm can “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi”

Thái độ thinh lặng của Chúa trong suốt hành trình thương khó khiến chúng ta thấy cảm phục và say mê.

Chúng ta tin vào một Chúa Kitô chịu đóng đinh, một Thiên chúa rất gần gũi với những kẻ đoạn trường, đau khổ. Nếu biết kết hợp đau khổ của mình với những đau khổ của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn trong đức tin để vươn lên tới Thiên chúa và có khả năng nẩy sinh ơn đức tin cho người khác.

Đức cha lặp lại lời nhắc nhở của Đức thánh cha Phaxicô trong ngày Lễ Lá. Đó là, Đức Giêsu không mong chúng ta chiêm ngắm Ngài chịu đóng đinh trong những bức tranh, những hình ảnh hay những đoạn video đăng trên mạng internet. Người muốn hiện diện trước mắt chúng ta trong những con người đang mang đầy những đau khổ như chính Người. Chúa Giêsu ở trong những con người đau khổ ấy Người muốn được chúng ta đoái nhìn, được chấp nhận và được yêu thương.

Sau bài giảng đầu tiên trước cộng đoàn Giáo xứ Chánh tòa, Đức cha Đaminh tiếp tục chủ sự nghi thức suy tôn Thánh giá, dâng lời cầu nguyện cho tất cả các hạng người trên thế giới và thực hiện phụng vụ Thánh thể.

Cuối nghi thức, đông đảo cộng đoàn giáo dân xếp hàng để hôn kính thánh giá Chúa trong bầu khí trang nghiêm và đạo đức.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi suy niệm về mầu nhiệm tử nạn của Chúa thì luôn biết nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong nỗi đau khổ của những người xung quanh chúng con và cho chúng con luôn biết chia sẻ, cảm thông với họ./.

Đả lạt, ngày thứ sáu Tuần thánh 14/4/2017

Ban Truyền thông Giáo xứ.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục