Diễn Nguyện: Hội Ngộ Về Bên Mẹ

 

Thánh Lễ sáng ngày 13.10.2018 do Đức Cha Phó Đa Minh chủ sự và 18 cha đồng tế. Vì là tháng Mân Côi ngoài số anh chị em dân tộc có mặt trong đêm HỘI NGỘ VỀ BÊN MẸ và thực hiện buổi  DIỄN NGUYỆN còn trên 10.000 khách hành hương. Trước Thánh Lễ có giờ diễn nguyện về CUỘC ĐỜI MẸ do Thanh Tuyển Viện Mến Thánh Giá Đà Lạt trình diễn, tiếp nối là TIẾNG RU MẸ ĐẠI NGÀN do anh chị em Langbiang thực hiện, và cuộc DÃNG HOA do Giáo Xứ B'Đơ và kết thúc trong tiếng hát của anh K Viên đến từ Đồng Nai Thượng.

Một số hình ảnh về buổi lễ.

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 10, 2018