Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Bổn Mạng Hội Con Đức Mẹ Giáo Xứ Tân Hà – Hạt Bảo Lộc

      Hồi 05 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2018, Cha Phó Quản xứ Giuse Hoàng Đình Phú đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội Con Đức Mẹ  và những người trong giáo xứ  nhân ngày lễ kính hôm nay làm bổn mạng.

     Sau phần công bố lời Chúa, Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn hiện diện: “Hôm nay Hội thánh mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ Dâng Mình. Lễ này mới được Hội thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ thứ 14. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn đẹp lòng Chúa, vì Ngài đã được Vô nhiễm ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa đã định chọn Mẹ cưu mang và sinh Con của Ngài. Và Mẹ đã dâng mình cách trọn vẹn và trọn hảo”….” Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, đó chính là điểm đặc sắc nhất của đời sống Mẹ. Theo Thánh Augustino: “Thánh Mẫu Maria đã thực hiện hoàn toàn ý định Chúa Cha, và vì thế, việc Ngài được làm môn đệ Đức Kitô thì có giá trị hơn là việc làm Mẹ Đức Kitô. Do đó Đức Maria thật diễm phúc vì đã mang Chúa trong lòng trước khi sinh ra Người”.

     Như thế chính Đức Maria là đền thờ của Thiên Chúa. Việc Mẹ dâng mình vào đền thánh là thể hiện ngôi đền thờ sống động trong tâm hồn. Chúng ta cũng là đền thờ sống động của Chúa, nên chúng ta biết noi gương Mẹ, dâng mình cho Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày trong đời sống.

     “ Noi gương Đức Mẹ, tôi dâng mình hằng ngày cho Chúa, hiến trọn đời sống tôi để làm theo ý Chúa, chăm chỉ lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy suốt đời”.

      Thánh lễ kết thúc sau khi cộng đoàn cùng nhau hát vang bài ca dâng mình cho Đức Mẹ.

Ảnh, tin: Bình Đông.

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 11, 2018