Giáo Xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc Mừng Lễ Vọng Giáng Sinh

   Tối ngày 24/12/2018 vào lúc 19g Giáo xứ Thánh mẫu tổ chức đoàn rước từ Giáo họ Micae đến nhà thờ Giáo xứ. Năm nay Giáo họ Micae lãnh trách nhiệm buổi Diễn nguyện. Sau buổi Diễn nguyện Cộng đoàn giáo dân cùng với Hai Cha Chánh và Phó xứ rước kiệu Chúa Hài đồng chung quanh nhà thờ.

  Chuẩn bị đón Chúa Hài đồng. Các Giáo họ, các ban ngành đoàn thể cùng nhau cộng tác với Giáo xứ công tác vệ sinh, trang trí, làm hang đá trong và ngoài nhà thờ để đón Chúa Hài đồng....

   8g30’ Thánh Lễ đồng tế mừng Chúa Giáng sinh được Cha Quản xứ Gioan Bosco làm chủ tế cùng với Cha Phó Giuse, Cộng đoàn Giáo dân và rất đông người ngoài Giáo xứ cũng đến tham dự Thánh lễ vọng Giáng sinh một cách long trọng.

   Xin cho mọi Kytô biết sống, chia sẻ và hiệp thông với Giáo hội, Giáo xứ, Giáo họ và nhất là quan tâm chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người cùng Hạnh phúc đón Chúa Hài đồng vào tâm hồn mỗi người trong mùa Giáng sinh này.

Quốc Hùng

   

                    

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 12, 2018