Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Gia Thất Bổn Mạng Các Gia Đình Của Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà.

     Vào lúc 16 giờ 30’ ngày 30 tháng 12 năm 2018, Cha Giuse Phó Quản Xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất bổn mạng Các Gia đình trong Giáo xứ.

    Trong thánh lễ bổn mạng các gia đình trong giáo xứ hôm nay có hơn 200 gia đình tham gia, có các gia đình ông bà Cố kỷ niệm trên 65 năm hôn phối, và có những gia đình mới thành lập 24 tiếng tham dự.

     Trong phần chia sẻ về cuộc sống các gia đình trong thời buổi hiện tại, Cha Giuse đã nhắc nhớ các gia đình hiện diện: ”Hôm nay lễ Thánh Gia Thất là bổn mạng của các gia đình. Nơi đây, chúng ta thấy những mẫu gương tuyệt vời của những thành viên trong gia đình. Các ngài luôn biết tuân phục thánh ý Thiên Chúa, luôn phó thác cậy trông vào Chúa. Và cho đến hôm nay, mỗi khi chúng ta thấy có những người cha, người mẹ biết sống tôn thờ Thiên Chúa là họ đang để cho Chúa canh tân, gìn giữ gia đình. Họ là những gia đình Thánh Gia cho thời đại hôm nay. Họ vẫn tiếp tục nêu gương sáng trong bổn phận, trong đời sống thanh cao và giầu lòng quảng đại”…

Và Cha Giuse tiếp tục: “nếu trong cuộc đời này không còn ai tin tưởng vào Thiên Chúa, không còn ai tin vào đời sau, có lẽ sẽ chẳng còn ai dám hy sinh cho gia đình, hy sinh cho tha nhân. Không có đời sau thì người ta sẽ sống vì mình, vì hạnh phúc của mình, vì đam mê của mình mà chà đạp người khác và thiếu trách nhiệm với tha nhân”.

Sau cùng Ngài đã kêu gọi các gia đình hiện diện cầu nguyện: “Nguyện xin Thánh gia nâng đỡ các gia đình đang gặp những khó khăn thử thách. Xin cho các gia đình Công Giáo biết noi gương thánh gia để sống hy sinh cho nhau và cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Trên hết mọi sự luôn có lòng tín thác vào Thiên Chúa quyền năng để sống theo thánh ý Ngài. Amen

Thánh lễ kết thúc với phần phát quà kỷ niệm cho các gia đình tham dự thánh lễ Bổn mạng Thánh Gia Thất  của các gia đình trong giáo xứ.

 

Bình Đông

 

 

 

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 12, 2018