Một Số Hình Ảnh Trong Ngày Lễ Minh Niên Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt

Sáng Mùng Một Tết Kỷ Hợi (5/2/2019)


Hình ảnh: Tiến Huân

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục