THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG

TU HỘI NHẬP THỂ - TẬN HIẾN -TRUYỀN GIÁO ( ICM)

25.03.2019

 

Mầu Nhiệm Nhập Thể là Linh Đạo của Tu Hội ICM

Lễ mừng Bổn Mạng của Tu Hội là lễ Truyền Tin 25.03

- Năm nay hai Tu Hội Nam và Nữ Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo cùng nhau dâng lễ tạ ơn Chúa, mừng Bổn Mạng của Tu Hội.

- Thánh lễ được chọn vào  thứ bảy ngày 23.03 thay cho chính ngày 25.03, lý do là việc mục vụ của Quý Đức Cha Giáo Phận. Năm nay theo luân phiên Nữ Tu Hội ICM  đăng cai tổ chức lễ tại Nhà Dưỡng Lão Bảo Lộc.

- Thánh lễ do Đức Cha phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh chủ sự , cùng đồng tế có Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng - Tổng Đại Diện Tu Hội (ICM), cùng quý cha trong Tu Hội và tu sĩ nam nữ thuộc hai Tu Hội, đại diện Gia Đình Tận Hiến, Gia Đình Bác Ái, Bảo Trợ Ơn Gọi của Tu Hội cùng hiệp nguyện.

- Khởi sự thánh lễ Đức Cha Đa minh mời gọi Tu Hội không chỉ tạ ơn những ơn lành Chúa ban, nhưng qua Mẹ Maria với lời “ Xin Vâng” để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Nhất là Tu Hội đang hướng tới mừng kỉ niệm 70 năm  được khai sinh, cầu nguyện cho Cha Micae Việt Anh, đấng sáng lập Tu Hội, các bậc tiền nhân trong Tu Hội

- Trong bài chia sẻ Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh tới việc truyền tin cho Chúa qua lời fiat của Chúa Giêsu khi vào trần gian“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Đi trước lời Fiat của Chúa Giêsu là lời Fiat tuyệt vời của Đức Maria  "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi theo lời Sứ Thần nói" (Lc 1,38). Từ lời Fiat của Đức Maria mà Ngôi Lời đã trở thành xác thịt và dệt tấm hình hài trong lòng dạ thanh khiết của Mẹ Maria.Tiếng Fiat là một lời “Vâng” và một lời “Dâng” qua việc Tận Hiến – Truyền Giáo bằng chính việc Nhập Thể. Đó chính là chiều kích tu sĩ nam nữ ICM sống linh đạo nhập thể, chu toàn sứ mệnh của mình.

Mặt khác, Đức Cha Đaminh còn nhấn mạnh khía cạnh quan trọng trong đời sống thiêng liêng của quý thầy, quý soeurs tận hiến làm sao để Lời Chúa thấm vào máu thịt và nên hình hài cuộc đời của mỗi người. Chiêm ngắm Đức Maria trong bài Tin Mừng giúp mỗi người được soi sáng 03 điều :

- Sự vâng phục đức tin, tiến trình để Lời Chúa thấm nhập vào xác thịt chúng ta rồi sinh hoa kết trái, nó phải được bắt đầu từ việc “Xin Vâng” của đức tin, của Lời Chúa.

- Suy gẫm nghiền ngẫm Lời Chúa. Một khi đã thụ thai thì thai Giêsu mỗi một ngày một nên hình hài trong lòng Đức Mẹ. “ Bà ghi nhớ tất cả mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng” làm sao để Lời Chúa dệt hình hài trong lòng chúng ta ? Chỉ còn cách là ghi nhớ và suy đi nghĩ lại, để khám ra chiều dài - rộng cao sâu trong lòng, để đem Lời Chúa đến với người khác thì cần phải học theo Đức Maria suy gẫm và nghiễn ngẫm Lời Chúa.

- Sự đau đớn của sinh nở, muốn cho Lời Chúa sinh hoa kết quả cho người khác không thể nào không nghĩ đến cái giá phải trả, là những đau đớn trong cuộc đời của mình. Mỗi Thành viên trong Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo cần xác tín rằng Linh đạo của mình, là đón nhận Lời Chúa trong Tu Hội , trong bản thân mỗi người, muốn cứu độ thế giới thì phải có những trả giá, từng cá nhân phải trả giá.

- Cuối thánh lễ Soeur Têrêsa Lê Kiều Nga, Tổng Phụ Trách Nữ Tu Hội ICM thay mặt cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, quý anh chị em và mọi thành phần tham dự thánh lễ hôm nay.

 

Jos Duy Bảy, icm

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục