Một Số Hình Ảnh Thánh Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa

Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Dalat, Thứ Sáu Thánh - 19/04/2019.

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục