Tam Nhật Thánh Giáo Xứ Thánh Mẫu Hạt Bảo Lộc 2019

   Giáo xứ(Gx) Thánh mẫu cử hành các nghi thức long trọng trong Tuần Thánh và đặc biệt là Tam nhật thánh.

   Ba ngày đầu của Tuần thánh: Gx cử hành ngắm đứng lúc 5g30’.

   Chiều thứ Năm: Thánh lễ Tiệc ly được cử hành lúc 5g00. Sau thánh lễ nghi thức Kiệu Mình thánh đến nhà chầu tạm. Và tiếp tục có những giờ Chầu Mình thánh của các giáo họ và các ban nghành cho đến nửa đêm.

   Thứ Sáu Tuần Thánh:  Ăn chay kiêng thịt. Chiều lúc 16g00’ Đi đàng Thánh giá trọng thể sau đó là Nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa KiTô. Cuối cùng là Hôn kính Thánh giá.

   Thứ Bảy Tuần Thánh: Buổi sáng lúc 4g30’ Ngắm Bảy sự và Than Mồ. Buổi chiều lúc 18g30’ Canh thức, Thánh lễ vọng Phục sinh một cách trọng thể và nghiêm trang.

   Ánh sáng Phục sinh đã soi chiếu khắp trần gian mở Mắt cho những người Mù, những người chưa nhận biết Chúa, mang tin vui cho khắp gian trần ơn Cứu độ của Chúa Phục sinh. Giải thoát con người khỏi vòng tội lỗi.

   Xin Chúa Phục sinh ban cho mọi người chúng con luôn nhận biết sự hy sinh cao cả của Chúa vì Yêu thương nhân loại, để chúng con theo gương Chúa, yêu thương mọi người, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, giúp đỡ những người nghèo khó và tránh các tội lỗi để xứng đáng hưởng các ơn lành của Chúa trong mùa Phục sinh.

Quốc Hùng

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục