THỨ NĂM TUẦN THÁNH TẠI

GIÁO SỞ MARTINÔ – GIÁO XỨ TÂN BÙI

Tam nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh lễ chiều nay, còn gọi là Thánh lễ Tiệc Ly : Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng, bữa tiệc chia tay với các môn đệ, để từ biệt các ông, đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Linh Mục và rửa chân cho các môn đệ, để dạy chúng ta biết khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

Chiều ngày thứ năm  18 – 04 – 2019 lúc 17h30 Giáo sở Martinô đã long trọng cử hành           Thánh Lễ tiệc ly do Cha quản nhiệm Đaminh Vũ Hàn Giang chủ tế.

Bầu khí trong ngôi nhà đền hôm nay như chan hòa niềm yêu thương khi Ca đoàn thiếu nhi hát bài ca nhập lễ. 12 Ông gia trưởng trong giáo sở tượng trưng cho 12 Tông đồ nghiêm trang tiến lên Gian cung thánh.

Thánh lễ và nghi thức rửa chân diễn ra thật sốt sắng do Cha quản nhiệm chủ sự.

Sau khi Thánh lễ kết thúc là phần cung nghinh Thánh Thể qua Nhà tạm. Đoàn rước gồm có Cha quản nhiệm, Ban thường vụ, Quý hội đoàn, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài Giáo sở hiện diện. Tiếp theo đó là giờ chầu Thánh Thể kết thúc chiều thứ năm tuần thánh.

Trần Hoàng

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục