Giáo Xứ ĐạTeh Và La Vang Cùng Hiệp Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Kết Thúc Tháng Hoa

Chiều ngày 31.05.2019 Giáo Xứ ĐạTeh đưa Đoàn Con Hoa lên hành hương tại CUNG NGUYỆN LA VANG, kết hợp với giáo xứ La Vang rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ, sau đó cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Một kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ nhiều cảm xúc.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục