Một Số Hình Ảnh Ngày Lễ Truyền Chức Linh Mục Của 4 Thầy Phó Tế Trong Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn,

Ngày 20/5/2019 tại Nhà thờ Thánh Tâm - Đà Lạt.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục