Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Mừng Kính Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô: Bổn Mạng Hội Đồng Giáo Xứ Và Các Gia Trưởng Trong Giáo Xứ.

     Hồi 05 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2019, Cha Giuse Nguyễn Văn Tú - Quản xứ - đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội Đồng Giáo Xứ Tân Hà nhân ngày lễ Bổn mạng của Hội đồng Giáo Xứ và một số gia trưởng trong giáo xứ.

    Cha Quản xứ đã chia sẻ: ”Hôm nay Giáo hội mừng kính hai thánh Phê Rô và Phao Lô: Hai thánh Phê Rô và Phao Lô mặc dù xuất thân từ hai nguồn gốc khác biệt, một Phê Rô là dân chài chất phác, an phận với những con nước lên xuống và tôm cá đi vế, còn Phao Lô là một nhà trí thức uyên thâm, đã theo học những bậc thầy nổi tiếng và luôn hãnh diện về nguồn gốc Do Thái cũng như về quốc tịch Rô ma của mình. Phê Rô theo Chúa từ những ngày đầu khi đang bận rộn với việc vá lưới, Phao Lô được Chúa gọi trong hoàn cảnh một cú ngã ngựa khi đi săn đuổi và chém giết những người tin vào Chúa….. Nhưng hai người đã được Chúa dùng cho sứ mạng xây dựng Hội thánh, Phê Rô là đá tảng trên đó ngôi nhà Giáo Hội được xây, còn Phao Lô là trụ cột để Giáo hội phát triển vững bền trong suốt lịch sử tồn tại của Giáo hội trên thế gian hiện tại”.

     Chúng ta nguyện xin Hai Thánh Phê Rô và Phao Lô là Bổn mạng của Hội đồng Giáo xứ Tân Hà và nhiều tín hữu đã tin tưởng và tín thác cuộc đời cho Chúa, xin hai Ngài cầu bầu cùng Chúa cho quý Ông trong Hội đồng có đủ nhiệt thành và hăng say cộng tác với cha Quản xứ trong công việc mục vụ mà cộng đoàn dân Chúa đã tin tưởng và trao phó.

Tin ảnh: Bình Đông

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục