Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà: Giới Hiền Mẫu Mừng Quan Thày Thánh Anna.

     Hồi 05 giờ ngày 26 tháng 07 năm 2019, Cha Giuse Quản Xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho giới Hiền mẫu, quý Soeur và các chị em nhận bà Thánh Anna làm quan thày.

    Sau phần công bố lời Chúa, Cha Quản Xứ đã chia sẻ với cộng đoàn hiện diện: “…Thánh Gioakim và thánh Anna đã có phúc thật sự, các ngài đã lãnh nhận biến cố`làm Cha  làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria như một ân sủng tuyệt vời mà các Ngài đã biến giây phút ân sủng ấy như một hồng ân cứu độ mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho các Ngài và qua các Ngài trao ban cho nhân loại. Các Ngài hạnh phúc vì đã xem thấy và đón nhậnđiều quý trọng vô giá mà không người nào trên trần gian đã có thể lãnh nhận: hồng ân làm Mẹ, làm Cha của người nữ tử Sion: MARIA.

     Mừng lễ hai thánh Gioakim và thánh Anna, nhân loại phải biết ơn các Ngài vì nhờ hai Ngài mà nhân loại lãnh nhận được ơn cứu độ qua cháu của của hai Ngài là Chúa Giêsu, đấng cứu thế mà muôn dân hằng mong đợi.”

     Lậy Thiên Chúa là đấng Tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho Thánh Gioakim và thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh mẫu của Đức Ki tô, Con Chúa Nhập thể. Xin nhận lời hai Thánh chuyển cầu cho chúng con được hưởng ơn cứu độ, Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa.

Tin, hỉnh ảnh : Bình Đông.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục