ĐỨC CHA PHÓ ĐA-MINH BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ MINH RỒNG, HẠT BẢO LỘC

   

    Hôm nay, ngày 29/07/2019, Đức Cha Phó Đa-Minh đã hiện diện tại Giáo Xứ MINH Rồng, trong không khí tưng bừng, hân hoan của toàn thể giáo dân nơi đây,  vì có hơn 100 em sẽ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu.

   Sau một thời gian dài học hỏi và thấu đáo giáo lý Công Giáo, các em ước muốn thiết tha được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và Mình Thánh Chúa làm phong phú đời sống Kytô hữu của mình. Thật vậy, thánh l hôm nay đã được cử hành long trọng và sốt sáng. Và đối với các em, đây là một ngày trọng đại và nhiều ý nghĩa trong đời sống: trưởng thành trong đức tin vững vàng trong đức ái. Thánh Thể giúp các em nên một với Chúa Giê-Su, và nh7 ơn của bí tích Thêm Sức mà các em sống hiên ngang, xa mọi chước cám dỗ và thắng vượt mọi ươn lười.

   Thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa và hơn 100 em lãnh nhận các bí tích, chúng con xin tri ơn và cảm tạ Đức Cha. Vì yêu thương Ngài đã không quản ngại đường xá để đến với chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban đổ hồng ân trên Đức Cha; ban thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần để Ngài đủ nghị lực và sáng suốt chăm sóc đoàn chiên trong Giáo Phận. Chúng con cũng không quên công ơn dạy dỗ, dẫn dắt của Cha quản sứ Micae, quý sơ, anh chị giáo lý viên và các ban nghành đoàn thể đã chung sức chăm lo cho chúng con. xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người thay cho chúng con. Chúng con xin cám ơn.

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục