THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA HAI TAN LINH MỤC TẠI GIÁO XỨ THÁNH MẪU- BẢO LỘC

   Vào lúc 9g00’ ngày 19/8/2019 tại Giáo xứ Thánh mẫu có Thánh lễ đồng tế Tạ ơn của hai Tân Linh mục : Giuse Nguyễn quốc Hùng và Giuse Lưu ngọc Khánh Dòng Camilo. Có sự hiện diện đông đảo các Cha, những người thân thuộc xa gần, bạn bè và cộng đoàn giáo dân trong Giáo xứ.

   Giáo xứ Thánh mẫu vui mừng vì đã được thêm hai Tân Linh mục những người con của Giáo xứ góp phần vào Thiên chức Linh mục trong Hội thánh.

   Xin Thiên Chúa gìn giữ và ban nhiều ơn cho hai Tân Linh mục , để quý Cha luôn trung thành vời giáo hội, luôn vâng phục và bền đỗ vời sứ vụ Chúa đã trao ban trên các ngài.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục