GIÁO XỨ THÁNH MẪU- ĐÀ LẠT

TRAO KHĂN CHO 49 TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG THIẾU NHI THÁNH THỂ

Lúc 8 giờ Chúa Nhật 25/08/2019. Cha Quản xứ Thánh Mẫu-Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể đã chủ sự Thánh Lễ tuyên hứa và trao khăn cho 49 Tông Đồ đội trưởng đầu tiên của giáo xứ. Những em này trải qua thời gian huấn luyện và tham dự sa mạc trong dịp hè vừa qua.

Trước đó GX có 23 giáo lý viên được huấn luyện và trao khăn Huynh Trưởng cấp 1. Trên cơ sở bước đầu đó, Cha Đa Minh quyết định thành lập Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Thánh Mẫu vào ngày lễ khai Giảng năm học giáo lý 2019-2020 vào CN 8/9 sắp tới. Đây là Xứ đoàn đầu tiên của giáo hạt Đà Lạt được thành lập.

Tin, ảnh: Hữu Huân

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục