Nghi Thức Tuyên Hứa Ban Điều Hành Xứ Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả - Giáo Xứ B’sumrăc Nhiệm Kỳ 2019 – 2021

 

Ngày 25.08.2019, chúa nhật XXI Thường niên. Cha quản xứ Phêrô K’ Cheoh đã chủ sự Nghi Thức Tuyên Hứa của Ban Điều Hành Xứ Đoàn Thánh Gioan Tầy Giả - Giáo xứ B’Sumrăc, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Chiếu theo các điều khoản Nội Quy liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm Ban Điều Hành Đoàn. Chiếu kết quả cuộc bầu cử ngày 18 tháng 08 năm 2019 của Hội đồng Huynh Trưởng Xứ Đoàn. Trưởng Giuse Đoàn Ngọc Thanh thay mặt Ban Điều Hành Hiệp Đoàn Phaolô – Giáo hạt Bảo Lộc, giới thiệu các ứng viên với danh sách kèm theo đã được bầu vào Ban Điều Hành Giáo Lý Viên cũng là Ban Điều Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả - Giáo xứ B’Sumrăc. Để xin cha xứ công nhận và trao Ủy Nhiệm Thư:

Được sự đồng ý và chấp thuận của Linh mục quản xứ và Linh mục Tuyên Úy Xứ Đoàn. Những anh chị trên chính thức được công nhận là các thành viên của Ban Điều Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Gioan Tẩy Giả. Đồng thời trao Ủy Nhiệm Thư cho các anh chị, nên như chứng từ của Lòng Ưu Ái và Ơn Lành của Thiên Chúa trên các anh chị. Để những ngày sắp tới các anh chị phục vụ hữu hiệu hơn cho Hội Thánh và cho Xứ Đoàn.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng của phong trào và Mẹ Maria là Mẹ các Tông Đồ chúc lành cho Ban Điều Hành, để anh chị trở nên những Tông Đồ nhiệt thành mở rộng nước Chúa, nhiệt tâm với phần rỗi của các linh hồn, nhất là các em thiếu nhi.

 

K’ Ches. nahHan

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục