NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ICM

27.09.2019

 

- Theo thông lệ hàng năm Gia Đình Tận Hiến ICM chọn ngày họp mặt truyền thống vào dịp lễ 29/9, lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael – Gabriel – Raphael. Với mục đích là cầu nguyện cho cha Michael Việt Anh, Đấng sáng lập Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo ( ICM)

- Ngày họp mặt truyền thống hàng năm nhằm mục đích là quý anh chị em trong gia đình tận hiến, định hướng cho việc sinh hoạt của mình dưới sự hướng dẫn của Tu Hội, cụ thể hóa bậc sống ơn gọi gia đình nên thánh và tiếp sức cho công việc truyền giáo của Tu Hội.

- Ngày truyền thống của GĐTH hàng năm được luân phiên tại các hạt trong Giáo Phận. Năm nay GĐTH chọn hạt Đà Lạt để tổ chức ngày lễ họp mặt vào ngày 27.09. 2019 tại Đà Lạt, với lý do :

- Trở về cái nôi của Tu Hội Tận Hiến trọng dịp 70 năm hình thành và phát triển

- Đặc biệt là sau hai nhiệm kỳ 8 năm quý anh chị trong ban đồng hành cựu đã làm việc nhiệt thành, nay hết quyền ứng cử. Nên bầu cử lại các chức danh trong GĐTH như Cha trưởng ban Đồng Hành ( linh hướng), ban đồng hành cấp giáo phận, ban đại diện cấp giáo hạt.

- Ngày họp mặt năm nay quy tụ khoảng 250 anh chị em của các hạt Đà Lạt – Đơn Dương- Đức Trọng – Di Linh – Bảo Lộc. Nhất là có một số anh chị em người dân tộc thuộc vùng Đam rông – Tân Văn – Lâm Hà đến tham gia sinh hoạt.

- Thánh lễ đồng tế bao gồm quý cha Tận Hiến, Cha Fx Nguyễn văn Hoàng, Tổng Đại Diện của Tu Hội chủ sự thánh lễ và chia sẻ tâm tình tạ ơn Chúa về ngày họp mặt truyền thống năm nay, nhờ qua ơn Chúa Thánh Linh mà các thành viên trong GĐTH đã bầu chọn được cha trưởng ban đồng hành và quý ban điều hành.

- Nguyện xin Chúa và lời chuyển cầu Cha Micae Việt Anh, cùng các Tổng Lãnh Thiên Thần gìn giữ Tu Hội và GĐTH trong tình thương của Chúa.

 

Mạnh Khoa, icm

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục