THÁNG 10, 2019

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Lễ ngày 22 tháng 10