Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Ngày 02/11/ 2019.

     Hồi 06 giờ ngày 02/11/2019,  Cha Vincent Quản xứ Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời của hai giáo xứ.

     Sau phần công bố lời Chúa, Cha Vincent đã chia sẻ: ”Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời, trong đó có Ông bà, Cha mẹ, thân nhân, ân nhân,  bạn hữu. Đây cũng là dịp để trả ơn, báo hiếu, cũng là dịp để tạ lỗi vì những lỗi lầm, thiếu xót đối với các ngài khi còn sống và cũng để nhớ đến chính mình, rồi sẽ có ngày nằm xuống, chỉ còn nhờ đến lời cầu nguyện của người khác”…

     Và Cha Vincent đã kêu mời cộng đoàn:”Suốt tháng này và đặc biệt hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta luôn nhớ và sốt sáng cầu nguyện cho họ, để có thể mở kho tàng ân sủng,nhường cho các linh hồn nơi luyện tội, khi họ không thể tự mình làm được việc lành cứu mình nữa. Giáo hội còn khuyến khích đi viếng nghĩa trang, sửa sang các phần mộ, tỏ lòng hiếu kính, đúng như tục ngữ có nói: ”mồ thật chôn các người chết là trái tim của người sống” hay ở phương Tây có câu nói khác: ”Nếu quên người đã chết là làm cho họ chết thêm một lần nữa”. Thưa anh chị em, kính nhớ các linh hồn, đặc biệt là Ông bà, Cha mẹ, thân nhân, ân nhân bạn hữu của chúng ta đã qua đời, chúng ta cũng nhớ về phận mình một ngày nào đó cũng phải ra đi, để khiêm nhường sám hối, vững tin vào tình yêu của Thiên chúa và công nghiệp cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đồng thời, tiếp tục cầu nguyện, dâng lễ cho các ngài, cầu mong Chúa thương giải thoát và đưa các linh hồn về hưởng ánh quang phục sinh của Chúa Giêsu .Amen”.

     Thánh lễ kết thúc sau khi cha Chủ tế làm nghi thức rẩy nước thánh các phần mộ trong khuôn viên Đất Thánh Giáo Xứ. Và các tín hữu chia nhau về các phần mộ của tổ tiên để cầu nguyện cho Ông bà, cha mẹ của mình.

     Hình ảnh, ghi chép: Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục