Tháng 11 – Tháng Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

 

Cùng chung tâm tình với Giáo Hội hoàn , trong tháng 11, tháng dành riêng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời. Cha quản xứ Giáo xứ B’Sumrăc - Phêrô K’ Cheoh đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời của giáo xứ tại đất thánh thuộc thôn 1 của giáo xứ.

Ngoài những ngày lễ giỗ, đây hội thuận tiện để cho những người con của giáo xứ nhớ đến cầu nguyện cho những người thân yêu của mình. Nên từ rất sớm những ngôi mộ của người thân đã được thắp sáng bằng những ánh nến lung linh rực sáng.

Trong dịp này cha quản xứ đã chia sẻ cũng như nhắc nhớ mọi người hãy nhớ đến cầu nguyện cho các linh hồn. Đó cách tỏ lòng hiếu thuận đối với các ngài không những khi đã nằm xuống.

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa lời chúng con cầu xin, xin thương xót cứu vớt các Linh Hồn các tôi tớ Chúa đã ra đi. Xin Chúa giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi  cho họ được hưởng ơn Cứu Độ của Chúa. Amen.

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục