Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Bịnh Nhân

Trong Ngày Quốc Tế Bịnh Nhân 11/02/2020.

     Vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 11 tháng 02 năm 2020, Cha Giuse Quản Xứ Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Nguyễn văn Tú đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bịnh nhân đau lâu ốm dài trong giáo xứ.

     Tham dự thánh lễ có hơn 100 bịnh nhân đã được các thân nhân đưa tới nhà thờ cùng với cộng đoàn tham dự thánh lễ.

     Trong phần giảng lễ, Cha Quản xứ Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn: “ Ngày Đức Mẹ hiện ra và mặc khải cho Berdette biết tên của mình: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Từ đó, Lộ Đức đã trở thành một trung tâm hành hương cho cả thế giới, vì chính ở đây, Đức Mẹ đã tỏ lòng thương con cái loài người qua nhiều phép lạ chữa lành các bịnh nhân và ban cho nhiều người ơn ăn năn trở lại”…

    Và Cha Quản xứ đã kêu gọi cộng đoàn hiện diện: “ Trong mọi hoàn cảnh, lúc vui cũng như khi gặp cơn khốn khó, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Đức Mẹ để được Mẹ phù giúp và lãnh được ơn an ủi dịu dàng của Người”.

    Thánh lễ kết thúc sau khi các bịnh nhân được xức dầu bịnh nhân, cầu xin ơn được chữa lành bịnh tật, và Cha Chủ tế ban phước lành cho cộng đoàn hiện diện.

Hình ảnh,tin : Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục