THÁNG 3, 2020

Thánh Oscar A. Romero, tổng giám mục và tử đạo.
Trong cuộc đời của mình, thánh Oscar Romero đã lên tiếng chống lại sự nghèo đói, bất công xã hội
và những vụ ám sát mà người dân của Ngài phải chịu trong cuộc nội chiến kéo dài 12 năm.
Ngài bị ám sát vào ngày 24 tháng 3 năm 1980, khi đang cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện của Bệnh viện Chúa Quan Phòng ở San Salvador.
Lễ nhớ ngày 24-3