THÁNG 4, 2020


Thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh do ĐGH cử hành tại đền thánh Phêrô hầu như vắng người tham dự vì đại dịch Corona virus, ngày 11-4-2020