Buổi Cầu Nguyện Taize Đầu Tiên Sau Thời Gian Cách Ly Xã Hội.


Sau 4 tháng tạm ngưng, tối thứ ba 1.6.2020, các bạn trẻ giáo hạt Đà Lạt qui tụ về Nhà thờ Chánh Tòa tham dự buổi cầu nguyện bằng các bài hát từ Cộng đoàn Taize do Nhóm cầu nguyện Gioan Phao lô II chủ trì.
Buổi cầu nguyện với chủ đề "Nên một thân thể trong Đức Ki tô".

Trong buổi cầu nguyện các bạn trẻ cầu nguyện cho Giáo hội, Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục; cầu nguyện cho dịch bệnh trên thế giới mau chấm dứt, cầu cho các y bác sỹ và những người có trách nhiệm thêm lòng nhiệt thành, tình yêu thương để giúp những người bệnh.

Cầu cho các bạn trẻ và cộng đoàn hiện diện thêm lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu để biết sống yêu thương mọi người.

Tin, ảnh: Thông Xanh

 

Previous
Next


Trang Mục Lục