Đức Cha Đaminh Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Suối Mơ.

 

Sáng ngày 30/7/2020, cộng đoàn Giáo xứ Suối Mơ hân hoan đón chào Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đến thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 55 em; đồng thời đây cũng là dịp 52 em được Rước Lễ lần đầu.

Suốt hơn một tháng qua, cộng đoàn Giáo xứ Suối Mơ đã nô nức chuẩn bị cho dịp đại lễ này. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh các em đã cùng phối hợp với nhau để đốc thúc các em trong việc tìm hiểu giáo lý và chuẩn bị tâm hồn hầu xứng đáng đón nhận hồng ân Thánh Thần và Thánh Thể.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9h00. Trong bài giảng, Đức cha đã nhắn nhủ các em rằng chúng ta như là những bình gốm trong tay thợ gốm, chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban ơn và uốn nắn chúng ta để chúng ta trở thành những bình gốm tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải biết sống trong tâm tình vâng phục trước những tác động của Thần Khí. Cụ thể là qua sự vâng phục đối với Hội Thánh và những vị đại diện của Hội Thánh.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp lúc 10h30, sau đó là tiệc mừng. Cũng trong dịp này, ban giáo lý viên xứ đoàn An-rê Phú Yên Giáo xứ Suối Mơ ăn tiệc mừng lễ bổn mạng Chân phước An-rê Phú Yên.

Hy vọng rằng những mầm non của giáo xứ vừa bước vào những chặng đường mới của đời sống Ki-tô hữu sẽ trở thành chứng nhân của Chúa Ki-tô cho những bạn trẻ khác giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban truyền thông giáo xứ Suối Mơ.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục