Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

     Hồi 05 giờ ngày 15 tháng 08 năm 2020, cha Giuse Nguyễn Văn Tú - quản xứ Giáo xứ Mân Côi Tân Hà - đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: bổn mạng của giáo họ Đức Mẹ Lên Trời, quý Soeur các hội dòng đang công tác mục vụ trong giáo xứ, các giáo dân nhận Đức Maria làm bổn mạng trong cuộc sống đạo đức của mình.

     Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha quản xứ đã chia sẻ: “ Cái chết và sự lên trời của Mẹ Maria đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng, bởi vì dù chúng ta sẽ chết cách nào, điều đó không quan trọng, chúng ta sẽ hấp hối làm sao, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng đích thực, đó là chúng ta phải chiến thắng trong giờ sau hết. Với ngày lễ hôm nay, chúng ta không phải chỉ nhìn về dĩ vãng bằng cách cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho Mẹ, mà còn hướng tới tương lai bằng cách xác định con đường chúng ta phải đi qua. Khi lần hạt và suy gẫm về sự ân thưởng và vinh thăng của Mẹ, một chân trời mới đầy hy vọng đã mở ra trước mắt chúng ta, bởi vì cái chết không còn làm cho chúng ta sợ hãi, trái lại nhờ nó mà chúng ta sẽ được Chúa đón nhận vào quê hương nước trời, nhờ nó mà chúng ta được trở về nhà Cha, nhờ nó mà chúng ta được sinh ra cho cuộc sống vĩnh cửu…. Với tình thương của người Mẹ, Đức Maria sẵn sàng trợ giúp chúng ta với uy quyền của một bậc Nữ Vương, Ngài có thể thực hiện những gì chúng ta muốn. Bởi đó trong ngày hôm nay chúng ta thưa lên với Mẹ: Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, xin cầu cho chúng con trước ngai tòa Chúa”.

      Thánh lễ kết thúc với tâm tình của những người con dâng lên Mẹ, xin Mẹ cầu cho thế giới mau vượt qua cơn dịch bệnh tàn ác đang tàn phá khắp thế giới trần gian này.

Hình ảnh, tin : Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục