Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Đạ Tông

 

Sáng Chúa Nhật 30.8.2020, Cha Tổng Đại Diện Gioan Bosco Hoàng văn Chính đã thay mặt Đức Cha Đa Minh đến nhà thờ Đạ Tông ban Bí tích Thêm Sức cho 485 thanh thiếu niên trong Giáo xứ.

Hàng năm, giáo xứ Đạ Tông đều được Đức Giám Mục giáo phận đến ban Bí tích Thêm Sức, con số các em lãnh nhận không dưới 200 em, nhưng năm nay, số các em vượt trội vì có những em đã 20 – 25 tuổi, mà vẫn chưa thêm sức vì lý do các em phải bỏ học đi làm xa. Năm nay, vì nạn dịch Covid, các em phải trở về gia đình nên nhân cơ hội, giáo xứ đã kêu gọi tất cả những em trong “số sót” này học giáo lý bổ túc để cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, như lời giới thiệu của Cha Phó Mebla K’ Duôn sau khi công bố Tin Mừng.

Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo dân đã thay mặt cho giáo xứ nói lên thực trạng: “… lẽ ra các bậc cha mẹ phải lo cho các em này lãnh nhận bí tích từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, các em phải đi làm thuê hoặc đi làm xa, hơn nữa, vì một số em không biết chữ, nên các em không thể theo học các lớp giáo lý hàng tuần tổ chức tại giáo xứ. Chúng con tin chắc rằng nhờ Bí tích Thêm Sức hôm nay các em lãnh nhận, các em sẽ ý thức hơn việc giữ đạo và sống đạo, siêng năng lãnh nhận các bí tích, và sẽ không để tình trạng chậm trễ này xảy ra trong các thế hệ con cháu mai sau.”

Để có được thành quả này, phải kể đến công lao của các Sơ thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn và Tu hội Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục, các sơ đã đi đến từng gia đình, cố mời cho được những em chưa Thêm Sức tập trung tại làng để học giáo lý bổ túc.

Tấm lòng người mẹ Giáo phận luôn bao dung và quan tâm chăm sóc cho từng đứa con một, nhất là những đứa con có hoàn cảnh khác thường như tại giáo xứ Đạ Tông năm nay.

Ban truyền thông giáo xứ Đạ Tông

 

Previous
Next


Trang Mục Lục