Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Dành Cho Giới Trẻ Giáo Hạt Đà Lạt

 

(chiều 17/10/2020)

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục