Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà: Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn.

     Vào lúc 05 giờ 30 ngày 02 tháng 11 năm 2020, tại nghĩa trang giáo xứ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tú đã hiệp dâng thánh lễ đồng tế cùng cha phó giáo xứ và cha khách để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn là các linh mục, tu sỹ đã làm công tác mục vụ tại Giáo xứ Tân Hà, và linh hồn thân nhân của các gia đình trong giáo xứ.

     Sau phần phụng vụ lời Chúa, cha quản xứ đã chia sẻ: ”Trước nấm mồ chúng ta muốn đọc lại sứ điệp của những người đã ra đi về đời sau nhắn gởi lại:

    - Tôi ra đi bây giờ nằm sâu trong lòng đất, hay đã bị thiêu hủy thành tro bụi. Nhưng tôi tin rằng tôi trở về cùng Thiên Chúa, Đấng sinh thành ra tôi.

     - Tôi nằm sâu trong nấm mồ này. Nhưng tôi vẫn hằng hy vọng, trông mong Thiên Chúa sẽ cứu độ linh hồn tôi và sẽ cho tôi sống lại được hưởng đời sống bất diệt, như Ngài đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

    - Tôi bây giờ nằm chôn kín trong nấm  mồ xây bằng xi măng, cát đá, nhưng tôi hằng có tâm tình yêu mến Thiên Chúa của tôi, vì Ngài là Cha tôi, Ngài hằng yêu mến tôi.

- Tôi tâm niệm rằng:

"Những gì ngày xưa tôi xây dựng làm ra, giờ này tôi phải bỏ lại.

Những gì ngày xưa tôi thu góp, tích lũy để dành, giờ này tôi không mang đi được.

Nhưng những gì ngày xưa tôi cho đi, bây giờ tôi nhận lãnh trở lại.”    

Thánh lễ kết thúc sau khi cha chủ tế cùng cộng đoàn dân Chúa đọc 1 kinh lậy cha, một kinh tin kính cầu nguyện cho các linh hồn và lãnh nhận ơn đại xá theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng.

Sau khi cha quản xứ và cha phó xứ làm nghi thức rảy nước thánh trên các mộ phần, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đã đi về các phần mộ của người thân của mình để cầu nguyện cho các linh hồn.

 

Tin, hình ảnh: Bình Đông.

 

Previous
Next


Trang Mục Lục